Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự
Kế Toán Thiên Ưng
Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Có hồ sơ mẫu năm 2024)

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể được thực hiện theo Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ pháp lý:
- Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 (HL: 01/01/2021)
- Căn cứ vào Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động. (HL: 01/02/2021)
1. Trình tự thực hiện::
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn hồ sơ và nộp cho Sở lao động thương binh xã hội
* Hồ sơ gồm có:
- Văn bản đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp
- Biên bản lấy ý kiến của tập thể lao động về thoả ước lao động tập thể.
- Bản thoả ước lao động tập thể 
- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Nơi nộp hồ sơ: Sở lao động thương binh và xã hội (Tỉnh/thành phố)
* Thời hạn nộp: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động tham gia thỏa ước phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính.
* Cách thức nộp: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.Thủ Tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể
2. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.
3. Phí, lệ phí: Không
4. Yêu cầu, điều kiện: Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không trái với pháp luật lao động hiện hành.
5. Xử phạt vi phạt quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể:
Thực hiện theo quy định tại điều 16 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính theo quy định;
b) Không trả chi phí cho việc thương lượng; ký kết; sửa đổi, bổ sung; gửi; công bố thỏa ước lao động tập thể;
c) Cung cấp thông tin không đúng thời hạn theo quy định hoặc cung cấp thông tin sai lệch về: tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; nội dung khác liên quan trực tiếp đến nội dung thương lượng theo quy định khi đại diện người lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể;
d) Không công bố thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết cho người lao động biết.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không cung cấp thông tin về: tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; nội dung khác liên quan trực tiếp đến nội dung thương lượng theo quy định khi đại diện người lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể;
b) Không bố trí thời gian, địa điểm hoặc các điều kiện cần thiết để tổ chức các phiên họp thương lượng tập thể.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau:
a) Từ chối thương lượng tập thể khi nhận được yêu cầu của bên yêu cầu thương lượng;
b) Thực hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể đã bị tuyên bố vô hiệu;
c) Gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động thảo luận, lấy ý kiến người lao động.

6. Mẫu biểu hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể:

6.1. Văn bản đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp:
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Đ/C: Số 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                       Hà Nội , ngày 02  tháng  01  năm 2024
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
 
          Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thanh Phố Hà Nội
 
Chúng tôi gồm có:
1. Đại diện người sử dụng lao động:
Ông: Hoàng Trung Thật
2. Đại diện tập thể lao động:
Bà: Nguyễn Thị Minh
3. Đã tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày 02 tháng 01 năm 2024
Yêu cầu được đăng ký tại Sở Lao động – Thương và Xã hội Thành Phố Hà Nội
 
Tài liệu kèm theo gồm:
- 01 bản thỏa ước lao động tập thể của đơn vị.
- 01 biên bản lấy ý kiến tập thể người  lao động.
- Thỏa ước lao động này gồm: 3 chương, 19 điều, thời hạn có hiệu lực là 3 năm.
Rất mong được sự chấp thuận và có thông báo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành Phố Hà Nội
Xin trân trọng cảm ơn!
 
 
      CHỦ TỊCH CĐCS                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
       (ký tên )                                                       (ký tên và đóng dấu)
 

6.2. Biên bản lấy ý kiến của tập thể lao động về thoả ước lao động tập thể.
 
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Đ/C: Số 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024
 
 
BIÊN BẢN
Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể 

Hôm nay, Vào lúc 08h30p  ngày 02 tháng 01 năm 2024 tại Công Ty Kế Toán Thiên Ưng tổ chức Hội nghị người lao động để lấy ý kiến về việc xây dựng Thỏa ước Lao động tập thể của đơn vị.
 
1. Tổng số CNVC và lao động của doanh nghiệp: 20 người.
2. Phương thức lấy ý kiến:
- Lấy ý kiến toàn thể CNVC và lao động thông qua biểu quyết
3. Số lượng người được lấy ý kiến: 20 người.
4. Số người tán thành nội dung TƯLĐTT của doanh nghiệp: 20 người.
Tỷ lệ tán thành: 100%
5. Số người không tán thành nội dung TƯLĐTT : 0 người.
Tỷ lệ không tán thành: 0%.
6. Những điều khoản không tán thành: không
 
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h ngày 02 tháng 01 năm 2024
 

Xác nhận của đại diện
BCH Công đoàn
(Họ và tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)
Người viết biên bản
(Họ và tên, chức danh)
 
 
6.3. Bản thoả ước lao động tập thể 

Các bạn xem tại đây: Mẫu thoả ước lao động tập thể

Các bạn muốn lấy mẫu biểu hồ sơ để đăng ký thỏa ước lao động tập thể file word mới nhất về tham khảo thì có thể để lại mail bằng comment phía dưới hoặc gửi vào mail hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn.
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 53 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu hợp đồng thời vụ (lao động theo mùa vụ, vụ việc)
Mẫu hợp đồng thời vụ và các quy định về hợp đồng lao động thời vụ như thuế TNCN, BHXH bắt buộc, số lần ký hợp ...
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024 theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội du...
Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2024 mới nhất
Mẫu nội quy lao động mới nhất năm 2024, quy định ngắn gọn, đầy đủ về nội quy làm việc tại văn phòng, cơ quan, ...
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024 có kèm hướng dẫn cách ghi phụ lục và các nguyên tắc ký phụ lục hợp...
Quy định tuổi nghỉ hưu năm 2024 của nam và nữ
Công thức tính, bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của nam và nữ năm 2024 theo quy định tại Bộ luật Lao động số: 45/20...
Quy định về sổ quản lý lao động, nhân sự, theo dõi nhân viên (Có Mẫu sổ bằng Excel)
Quy định về quản lý lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điề...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 97
Tổng truy cập: 125.674.468

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại