Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu hợp đồng thời vụ (lao động theo mùa vụ, vụ việc)

Hợp đồng thời vụ là 1 trong 3 loại hợp đồng lao động được quy định tại điều 22 của Bộ luật lao động. Dùng để thỏa thuận việc thực hiện các công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Lưu ý: Bỏ hợp đồng thời vụ, mùa vụ từ 01/01/2021
Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012, quy định về hợp đồng theo mùa vụ là “Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”
Theo đó hợp đồng theo mùa vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa NSDLĐ và NLĐ về một công việc có tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc xác định trong thời hạn 12 tháng.
Tuy nhiên, theo nội dung tại Bộ Luật lao động 2019 quy định tại Điều 20 quy định:
Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó ha bên không xác định thời hạn thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng
Như vậy, theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 chính thức bỏ loại hợp đồng lao động mùa vụ từ ngày 01/01/2021.

Phần 1: Mẫu hợp đồng thời vụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020
- Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012.
- Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động.
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
(Số: 09/HĐLĐ-KTTU)
Chúng tôi, một bên làCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN ƯNG
Địa chỉ:  540/1 đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Đại diện bởi:
Ông:  Hoàng Trung Thật                          
Sinh ngày: 16 tháng 09 năm 1987   
Số CMTND: 168229222 cấp ngày 24/04/2014. Tại C.A Hà Nam.
Địa chỉ nơi cư trú: Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy. Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội.
Chức vụ: Giám Đốc
Và một bên là Ông: Nguyễn Thị Hồng
Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1995.             Giới tính: Nữ
Số CMTND: 164267437  cấp ngày 12/06/2011. Tại C.A Ninh Bình.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 128 Đường Đào Cử, Khu phố Phong Thạnh, Thị trấn Cần THạnh, Huyện Cần Giờ, TP.HCM
Chỗ ở hiện nay: 26 đường số 16, Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
 
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
1) Công việc:
- Chức danh: Nhân viên bán hàng
- Công việc phải làm:
+ Bán hàng tại siêu thị
+ Quản lý, giữ gìn vệ sinh quầy kệ, quầy hàng.
+ Kiểm kê khi hàng về siêu thị, trưng bày hàng hóa.
+ Chăm sóc khách hàng tại cửa hàng
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Quản lý

2) Địa điểm làm việc của người lao động:
Tại Siêu Thị Coopmart  Bình Tân : 158 đường số 19, Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:
- Loại hợp đồng: Thời vụ (2 tháng)
- Bắt đầu từ ngày 10 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 09 tháng 03 năm 2020.
 
Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 
1) Thời giờ làm việc: Theo ca
Cụ thể: Ca sáng: 08:00 - 15:00
2) Thời gian nghỉ:
- Mỗi ngày: được nghỉ nửa tiếng ăn ca
- Mỗi tuần: được nghỉ 1 ngày
- Nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: theo quy định của Luật lao động.

Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động
I. Quyền lợi:
1. Mức lương theo thời gian:
Mức lương: 180.000 đồng/ca
2. Hình thức trả lương: Theo thời gian
3. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày cuối tháng.
4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng.

II. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động...
Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.
Điều 6: Thỏa thuận khác:
Ngoài các khoản tiền lương mà người lao động nhận được hỗ trợ 1 bữa ăn giữa ca.
Điều 7: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2020 . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 09 tháng 01 năm 2020.


Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên
Các bạn muốn lấy mẫu hợp đồng thời vụ trên đây để tham khảo thì có thể comment để lại mail cuối bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo

Phần 2: Các quy định liên quan đến hợp đồng lao động thời vụ:

1. Giao kết hợp đồng thời vụ:
- Công việc được giao kết hợp đồng thời vụ phải là công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên.
- Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. (Theo khoản 3 điều 22 của Bộ Luật lao động). Hợp đồng thời vụ
2. Thời hạn của hợp đồng thời vụ
- Chỉ được dưới 12 tháng.
- Khi hợp đồng thời vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
(Theo khoản 2 điều 22 của Bộ Luật lao động).
3. Nội dung của hợp đồng thời vụ
Vì hợp đồng thời vụ là 1 dạng của hợp đồng lao động nên cũng phải có đầy đủ các nội dung như 1 hợp đồng lao động. Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách làm hợp đồng lao động
4. Hợp đồng thời vụ có phải tham gia bảo hiểm bắt buộc không?
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:
“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 1-1-2018)
=> Vậy là: Khi ký hợp đồng thời vụ vào năm 2020 thì:
- Lao động thời vụ dưới 01 tháng: không phải đóng BHXH BHYT, BHTN cho người lao động.
- Lao động thời vụ từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng: bắt buộc phải tham gia BHXH (Không phải tham gia BHYT, BHTN)
- Lao động thời vụ từ đủ 3 tháng trở lên: Phải tham gia BHXH, BHYT và BHTN.
(Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
4. Có được thử việc lao động thời vụ không?
Theo khoản 2 điều 26 của Bộ luật lao động thì: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.
- Nếu người sử dụng lao động yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ thì sẽ bị Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
(Theo khoản 1 điều 9 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, (ban hành ngày 01/03/2020, có hiệu lực từ ngày 15/04/2020)
5. Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ:
- Nếu hợp đồng thời vụ có thời hạn từ 3 tháng trở lên: Thì tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.
Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân
- Nếu hợp đồng thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng: thì thực hiện tính và khấu trừ thuế TNCN 10% khi chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên (Nếu đủ điều kiện và làm cam kết thu nhập thì tạm thời không bị khấu trừ thuế). Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 60 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024 theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội du...
Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2024 mới nhất
Mẫu nội quy lao động mới nhất năm 2024, quy định ngắn gọn, đầy đủ về nội quy làm việc tại văn phòng, cơ quan, ...
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024 có kèm hướng dẫn cách ghi phụ lục và các nguyên tắc ký phụ lục hợp...
Quy định tuổi nghỉ hưu năm 2024 của nam và nữ
Công thức tính, bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của nam và nữ năm 2024 theo quy định tại Bộ luật Lao động số: 45/20...
Quy định về sổ quản lý lao động, nhân sự, theo dõi nhân viên (Có Mẫu sổ bằng Excel)
Quy định về quản lý lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điề...
Quy định về lao động thử việc: thời gian và mức lương thử việc 2024
Quy định về lao động thử việc trong năm 2024: Thời gian thử việc, số lần thử việc, thuế TNCN của lao động thử ...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 73
Tổng truy cập: 125.674.754

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại