Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Luật Quản Lý Thuế
Kế toán thiên ưng
Thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài, nhập khẩu 2024
Thời hạn nộp thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT mới nhất năm 2024 đang được quy định tại điều 55 của Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Cách xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định mới nhất năm 2024
Hướng dẫn cách xử lý số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 và các công văn hướng dẫn cụ thể
5 trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo NĐ 126
Quy định về các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Quy định về ấn định thuế 2024
Quy định về ấn định thuế 2024 theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Đối tượng kê khai thuế GTGT, TNCN theo quý
Quy định về tiêu chí, điều kiện, đối tượng kê khai thuế GTGT, TNCN theo quý tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Các loại thuế kê khai theo tháng, quý, năm, từng lần phát sinh
Các loại tờ khai, báo báo cáo thuế phải kê khai nộp theo tháng, quý, năm, từng lần phát sinh và khai quyết toán thuế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 2024
Quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế năm 2024 theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 2024
Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 2024 theo luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Thông báo tạm ngừng kinh doanh 2024 của doanh nghiệp, hộ kinh doanh
Quy định về thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh mới nhất năm 2024 theo Điều 37 của Luật quản lý số: 38/2019/QH14 và Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
Quy định về khôi phục mã số thuế
Quy định về khôi phục mã số thuế theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp, CN, VPĐD, ĐĐKD, nhà thầu
Hướng dẫn làm thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp, VPĐD, ĐĐKD, nhà thầu nước ngoài theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 và Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.
Thủ tục đóng mã số thuế cá nhân, người phụ thuộc
Hướng dẫn trình tự làm thủ tục đóng mã số thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN, người phụ thuộc theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 và Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế 2024
Quy định về chấm dứt hiệu lực mã số thuế: các trường hợp, nguyên tắc, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, nơi nộp hồ sơ... chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo Luật quản lý thuế số số: 38/2019/QH14 và Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.
Thủ tục, hồ sơ, thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
Hướng dẫn thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế Cho cá nhân và doanh nghiệp theo quy định tại Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 và Thông tư 105/2020/TT-BTC
Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu (địa điểm nộp) năm 2024 mới nhất
Quy định về hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 và Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.
Cấu trúc mã số thuế cá nhân, doanh nghiệp (ý nghĩa các con số)
Quy định về cấu trúc mã số thuế cá nhân, doanh nghiệp theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 và Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.
Đối tượng phải đăng ký thuế theo luật thuế 2024
Quy định về đối tượng phải đăng ký thuế theo luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 và Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.
Đồng tiền nộp thuế, khai thuế theo quy định mới nhất năm 2024
Đồng tiền nộp thuế là đồng tiền nào? Quy định về đồng tiền nộp thuế xuất nhập khẩu theo Luật quản lý thuế và Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Nguyên tắc khai thuế và tính thuế 2024 theo Luật quản lý thuế mới nhất
Nguyên tắc khai thuế và tính thuế 2024 theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 mới nhất
Mẫu tờ khai đăng ký thuế mới nhất theo thông tư 105 (Mẫu 01-ĐK-TCT)
Mẫu 01-ĐK-TCT theo thông tư 105/2020/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký thuế (dùng cho tổ chức) mới nhất năm 2024 hiện nay. Có hướng dẫn cách lập cụ thể từng chỉ tiêu trên tờ khai.
Các trường hợp bị ấn định thuế 2024
Các trường hợp bị ấn định thuế theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Hồ sơ, thủ tục khôi phục mã số thuế theo Thông tư 105
Hướng dẫn làm hồ sơ trong thủ tục khôi phục mã số thuế theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế (có hiệu lực thi hành từ 17/01/2021)
Mẫu 25/ĐK-TCT - Đề nghị khôi phục mã số thuế
Mẫu 25/ĐK-TCT là mẫu đề nghị khôi phục mã số thuế mới nhất năm 2024 theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế (có hiệu lực thi hành từ 17/01/2021)
Các căn cứ để ấn định thuế
Các căn cứ để ấn định thuế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Các trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, thông báo nộp thuế
Các trường hợp người nộp thuế không phải tự tính ra số tiền thuế phải nộp mà cơ quan quản lý thuế sẽ tính thuế, thông báo nộp thuế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Quy định về ấn định thuế nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Thời hạn đăng ký thuế lần đầu mới nhất năm 2024
Thời hạn đăng ký thuế lần đầu đối với doanh nghiệp mới thành lập, nhà thầu nước ngoài, mã số thuế TNCN, người phụ thuộc... theo Luật quản lý thuế mới nhất năm 2024
Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế
Quy định về Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Quyền và trách nhiệm của người nộp thuế
Quy định về quyền và trách nhiệm của nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Quy định về cách Xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Mẫu Phụ lục II-19 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT thông báo tạm ngừng kinh doanh
Mẫu Phụ lục II-19 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT là mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Mẫu Phụ lục III-4 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hộ KD tạm ngừng kinh doanh
Mẫu Phụ lục III-4 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT là mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh 2024 mới nhất
Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh 2024 mới nhất là Mẫu số: 23/ĐK-TCT được Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính
Trang 1/1
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 33
Tổng truy cập: 126.753.593

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại