Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
BHXH-BHYT-BHTN-KPCĐ
Kế toán thiên ưng
Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2024 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí kinh đoàn mới nhất 2024
Cách tính mức hưởng chế độ ốm đau 2024
Hướng dẫn cách tính mức hưởng ốm đau năm 2023 mới nhất theo Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH
Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2024
Hướng dẫn cách làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu: hồ sơ tham gia, đối tượng, mức đóng và nơi làm thủ tục theo Quyết định 1318/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thủ tục đăng ký đóng BHXH tự nguyện 2024 (Qua mạng trực tuyến)
Thủ tục đăng ký đóng BHXH tự nguyện 2024 theo hướng dẫn tại Quyết định 49/QĐ-BHXH ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công” và Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu BHXH
Mức hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2024 mới nhất
Mức hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2024 mới nhất: điều kiện được hưởng và cách tính mức hưởng chế độ TS theo Luật bảo hiểm mới nhất
Mức phạt trốn không đóng BHXH theo đúng quy định năm 2024 mới nhất
Quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội như trốn đóng, tham gia không đúng mức quy định, không đủ số người... theo nghị định 12/2022/NĐ-CP mới nhất năm 2024
Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con mới nhất năm 2024
Theo quy định tại Luật bảo hiểm: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản và được hưởng trợ cấp một lần.
Quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2024
Quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2024: đối tượng đóng, mức đóng, tỷ lệ trích và nơi nộp tiền kinh phí công đoàn.
Mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2024
Cách tính mức phạt chậm nộp BHXH theo mức lãi suất tính tiền phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2024 theo Thông báo số 80/TB-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động làm việc nhiều nơi 2024
Quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN cho người làm việc nhiều nơi tại từ 2 công ty trở lên mới nhất trong năm 2024
Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2024
Hướng dẫn đóng BHXH cho người nước ngoài về mức tiền lương đóng bảo hiểm và tỷ lệ trích nộp BHXH và BHYT bắt buộc cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Mức hưởng nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 2024
Quy định về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau mới nhất năm 2024 theo Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH
Cách tính thời gian hưởng chế độ ốm đau năm 2024 mới nhất
Quy định về cách xác định tính thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày tối đa trong một năm khi bản thân người lao động bị ốm và khi con ốm đau mới nhất năm 2024
Cách tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN online trực tuyến
Hướng dẫn cách tra cứu thông tin thời gian đóng bảo hiểm xã hội, mã số sổ BHXH, thời hạn thẻ bảo hiểm ý tế, quá trình tham giam BHTN online trực tuyến
Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc không?
Quy định về đóng BHXH bắt buộc đối với hợp đồng thử việc trong thời gian thử việc trong năm 2024
Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh mới nhất năm 2024
Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe sau thai sản theo quy định mới nhất năm 2024 về điều kiện được hưởng và mức trợ cấp được hưởng
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc sinh con, khám thai, thai chết lưu
Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc sinh con, khám thai, thai chết lưu theo Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2024
Cách nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua mạng 2024
Hướng dẫn cách nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua mạng 2024 theo Công văn 1399/LĐTBXH-VL về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Điều kiện hưởng chế độ ốm đau năm 2024 của BHXH
Điều kiện hưởng chế độ ốm đau: Các trường hợp được và không được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2024
Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2024
Hướng dẫn cách làm hồ sơ Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo qy định mới nhất năm 2024 theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP
Mức phạt chậm đóng, không nộp kinh phí công đoàn 2024
Mức xử phạt vi phạm chậm đóng, không nộp kinh phí công đoàn theo quy định tại Nghị định 12/2022/NĐ-CP mới nhất năm 2024
Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2024 (thấp nhất, cao nhất)
Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Luật BHXH mới nhất năm 2024 hiện nay: Mức đóng cao nhất là bao nhiêu? Mức đóng thấp nhất là bao nhiêu?
Thủ tục hưởng chế độ ốm đau 2024 theo mẫu hồ sơ mới nhất
Hướng dẫn làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau của BHXH theo mẫu biểu hồ sơ mới nhất năm 2024 tại Quyết định số 222/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH - Danh sách lao động tham gia bảo hiểm
Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH - Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Thay thế mẫu mẫu D02-TS theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH)
Cách làm tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu TK1-TS mới nhất 2024
Mẫu TK1-TS ban hành theo Quyết định 490/QĐ-BHXH đang được hướng dẫn cách lập tại Quyết định 490/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ngày 28 tháng 03 năm 2023.
Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện mới nhất năm 2024
Những quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2024
Mẫu tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 2024 (Cách làm Mẫu 02-TK)
Cách làm tờ khai đăng ký tham gia BHXH tự nguyện Mẫu 02-TK trên cổng dịch vụ công trực tuyến, được ban hành theo quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của BHXH Việt Nam
Mẫu 01B-HSB Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Mẫu 01B-HSB Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe mới nhất theo Quyết định 166/QĐ-BHXH
Cách lập mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Hướng dẫn lập Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Ban hành kèm theo QĐ 1040/QĐ-BHXH và Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/06/2023 Sửa đổi, bổ sung QĐ 1040/QĐ-BHXH
Mẫu TK3-TS - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT
Mẫu TK3-TS ban hành theo Quyết định số: 490/QĐ-BHXH ngày 28/03/2023 của BHXH Việt Nam đang được hướng dẫn cách lập tại Quyết định 1318/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội: Mẫu TK1-TS
Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội: Mẫu TK1-TS Ban hành kèm theo Quyết định số: 490/QĐ-BHXH ngày 28/03/2023 của BHXH Việt Nam
Mẫu D01-TS mới nhất 2024 theo quyết định 505/QĐ-BHXH
Mẫu D01-TS ban hành theo Quyết định 505/QĐ-BHXH đang được hướng dẫn cách lập tại Quyết định 222/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ngày 25 tháng 02 năm 2021.
Trang 1/1
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 62
Tổng truy cập: 126.268.062

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại