Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự
Kế Toán Thiên Ưng
Thủ tục đăng ký nội quy công ty, lao động 2024 (có hồ sơ mẫu)

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký nội quy lao động (hay còn gọi là nội quy công ty) theo Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương

1. Căn cứ thực hiện:
- Theo Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Điều 118 của Bộ luật Lao động:
Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.
=> Đây chính là Đối Tượng phải đăng ký Nội Quy Lao Động
- Theo Điều 119 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14:
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
=> Đây chính là thời hạn nộp hồ sơ đăng ký Nội Quy Lao Động
2. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký Nội Quy:
(Theo Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH)
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh. Thủ tục đăng ký nội quy lao động công ty
* Hồ Sơ đăng ký nội quy lao động gồm có:

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
- Nội quy lao động;
- Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 1 bộ
* Nơi nộp hồ sơ đăng ký và cách gửi:
Thực hiện theo một trong các hình thức sau:
- Nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền);
- Nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền);
- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền). 
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên
* Thời hạn: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo cho người sử dụng lao động biết và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động
 
3. Lưu ý: Không đăng ký nội quy lao động thì bị xử phạt bao nhiêu?
Theo Điều 19 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo nội quy lao động đến toàn bộ người lao động hoặc không niêm yết những nội dung chính của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;
b) Không đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật;
c) Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động;
d) Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;
đ) Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự; thủ tục; thời hiệu theo quy định của pháp luật;
e) Tạm đình chỉ công việc quá thời hạn theo quy định của pháp luật;
g) Trước khi đình chỉ công việc của người lao động, người sử dụng lao động không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc làm thành viên.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:
a) Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín hoặc nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;
c) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định;
d) Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động;
đ) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả
a) Buộc người sử dụng lao động nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động tương ứng với những ngày nghỉ việc khi người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải thuộc hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2, điểm c khoản 3 Điều này;
b) Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương những ngày tạm đình chỉ công việc đối với người lao động khi có hành vi quy định tại điểm e, g khoản 2 Điều này;
c) Buộc người sử dụng lao động xin lỗi công khai đối với người lao động và trả toàn bộ chi phí điều trị, tiền lương cho người lao động trong thời gian điều trị nếu việc xâm phạm gây tổn thương về thân thể người lao động đến mức phải điều trị tại cơ sở y tế khi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
d) Buộc người sử dụng lao động trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
 
DÀNH RIÊNG CHO ĐỊA BÀN HÀ NỘI
Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội, áp dụng kể từ ngày 1/4/2024.
Ngày 27/03/2024, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố
Thủ tục đăng ký nội quy lao động tại Hà Nội
So với thủ tục cũ (hướng dẫn tại Số thứ tự 9 Phần II.B Phụ lục 1 ban hành kèm Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 4/8/2021), thủ tục mới chỉ điều chỉnh về địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
 
Theo đó, kể từ 1/4/2024, hồ sơ đăng ký nội quy lao động sẽ được nộp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, thay vì trước đây nộp tại Bộ phận một cửa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội.


4. Mẫu biểu hồ sơ đăng ký nội quy lao động:

4.1. Quyết định ban hành nội quy lao động
 
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Số: 03/2024/QĐ-TU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024
 
 
QUYẾT ĐỊNH
(Về việc ban hành nội quy lao động)
Giám Đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng
- Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ vào Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động. 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành nội quy lao động của Công ty Kế Toán Thiên Ưng
Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2024
Điều 3: Các phòng ban Công ty và cán bộ nhân viên công ty có liên quan có trách
nhiệm thực hiện quy định này.
 

Nơi nhận:
+ Các phòng ban công ty.
+ +Lưu VT
Công ty Kế Toán Thiên Ưng
(Giám đốc ký tên và đóng dấu)
 
 
4.2. Công văn đăng ký nội quy lao động
 
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Số:01/2024/CV- KTTU
V/v đăng ký nội quy lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   Hà Nội, ngày  02 tháng 01 năm 2024.
           
Kính gửi : SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI TP. HÀ NỘI
 
Công ty Kế Toán Thiên Ưng  thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106208569 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp vào ngày 19 tháng 05 năm 2015.
Địa chỉ: Số nhà 26 ngõ 35/ 21 Phố Khương Hạ - Phường Khương Đình – Q. Thanh Xuân – TP Hà Nội.
Mã số thuế: 0106208569
Người liên hệ: Hoàng Trung Thật                   Điện thoại: 0989.233.284

Thực hiện Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động.

Công Ty Kế Toán Thiên Ưng  thực hiện đăng ký nội quy lao động với Sở Lao động Thương binh - xã hội Thành phố Hà Nội. 

1. Quyết định ban hành nội quy lao động.
2. Bản nội quy lao động.
3.
Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động
Mong được xem xét và thông báo kết quả đăng ký nội quy lao động.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở (để theo dõi);
- Lưu đơn vị.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
 
 

 
4.3. Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động 
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 01/2024/BBLYK  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********
  Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN
Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Nội quy lao động
Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 02 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Công ty Kế Toán Thiên Ưng
Dưới sự chủ trì của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và đại diện lãnh đạo công ty, tổ chức cuộc họp toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động để lấy ý kiến đóng góp về nội dung Nội quy lao động năm…
I. Thành phần tham dự
1. Đại diện Công ty:
Ông/Bà: Hoàng Trung Thật. Chức vụ: Giám đốc
2. Đại diện tập thể người lao động:
Ông/Bà:  Nguyễn Thị Minh. Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
3. Tập thể người lao động:
Tổng số cán bộ, công nhân viên và lao động của doanh nghiệp: 12 người.
II. Nội dung cuộc họp
1. Ông/Bà Nguyễn Thị Mai thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể người lao động đọc Nội quy lao động.
2. Phương thức lấy ý kiến:
- Lấy ý kiến toàn thể cán bộ, công nhân viên và lao động thông qua chữ ký: …X….
- Lấy ý kiến toàn thể cán bộ, công nhân viên và lao động thông qua biểu quyết: …….
(Đánh dấu X vào nội dung được chọn)
3. Số người tán thành nội dung Nội quy lao động: ....12........  người
Tỷ lệ: ....100......%
4. Số người không tán thành nội dung Nội quy lao động: ....0...... người
Tỷ lệ: ....0......%
5. Những điều khoản không tán thành:
- .................................................................................................................
- .................................................................................................................
(Tại từng điều, khoản không tán thành, doanh nghiệp ghi rõ tỷ lệ % không tán thành)
Lý do: ………………………..…………………………………………………..
III. Kết luận
Sau khi nghe ý kiến của các bên, Ông Hoàng Trung Thật đại diện Công ty kết luận các nội dung sau:
- Ghi nhận, xem xét lại các điều khoản không tán thành và lý do để có sự chỉnh sửa phù hợp, đúng pháp luật.
- Yêu cầu các cá nhân, cơ quan có trách nhiệm xây dựng Nội quy lao động đối chiếu các quy định của pháp luật có liên quan, soạn thảo các tài liệu, hồ sơ cần thiết trình Giám đốc ký ban hành.
Cuộc họp kết thúc vào 11… giờ 30… cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho những người tham dự nghe, hiểu rõ, đồng ý ký tên.
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bản kèm theo hồ sơ đăng ký Nội quy lao động, 01 bản lưu tại hồ sơ Công ty./.

Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Chủ tịch BCH Công đoàn
(Xác nhận, ký, ghi rõ họ tên)
Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

4.3. Bản nội quy lao động:
Các bạn muốn tham khảo mẫu thì xem tại đây:

Mẫu nội quy lao động công ty mới nhất 2024

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 50 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu hợp đồng thời vụ (lao động theo mùa vụ, vụ việc)
Mẫu hợp đồng thời vụ và các quy định về hợp đồng lao động thời vụ như thuế TNCN, BHXH bắt buộc, số lần ký hợp ...
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024 theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội du...
Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2024 mới nhất
Mẫu nội quy lao động mới nhất năm 2024, quy định ngắn gọn, đầy đủ về nội quy làm việc tại văn phòng, cơ quan, ...
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024 có kèm hướng dẫn cách ghi phụ lục và các nguyên tắc ký phụ lục hợp...
Quy định tuổi nghỉ hưu năm 2024 của nam và nữ
Công thức tính, bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của nam và nữ năm 2024 theo quy định tại Bộ luật Lao động số: 45/20...
Quy định về sổ quản lý lao động, nhân sự, theo dõi nhân viên (Có Mẫu sổ bằng Excel)
Quy định về quản lý lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điề...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 82
Tổng truy cập: 125.674.989

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại