Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Bán Hàng
Kế Toán Thiên Ưng
Giải đáp tình huống bán hàng có khuyến mại, tặng kèm, dùng thử, hàng mẫu, chiết khấu

Tổng hợp các công văn mới nhất trả lời giải đáp các tình huống khi bán hàng có hàng khuyến mãi, hàng tặng, hàng dùng thử, hàng mẫu, bán hàng có chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán...

1. Tặng hàng mẫu dùng thử phải đăng ký khuyến mại
Đưa hàng mẫu cho khách hàng dùng thử miễn phí là một trong các hình thức khuyến mại quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11
Theo đó, phải đăng ký hoạt động khuyến mại trước khi thực hiện và thông báo kết quả sau khi kết thúc khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại (khoản 1 Điều 101 Luật Thương mại).
Hàng mẫu cho khách hàng dùng thử miễn phí nếu đáp ứng các thủ tục nêu trên sẽ được miễn tính thuế GTGT (khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC
Theo Công văn số 54159/CT-TTHT ngày 2/8/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hàng mẫu cung cấp cho khách hàng dùng thử

Xem thêm: Thủ tục đăng ký hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương

2. Tặng xe cũ cho nhân viên vẫn phải khấu trừ thuế TNCNTình huống hàng tặng khuyến mại hàng mẫu, quảng cáo
Trường hợp Công ty có tặng xe đã qua sử dụng cho nhân viên thì khoản thu nhập từ quà tặng này phải chịu thuế TNCN theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC
Giá trị xe đạp điện mua ngoài dùng để biếu tặng nhân viên là giá tính thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động này

Theo Công văn số 43337/CT-TTHT ngày 25/6/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội

3. Chiết khấu thanh toán cho đối tác nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu
Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế bản vẽ cho Công ty mẹ ở nước ngoài, trong hợp đồng thỏa thuận Công ty mẹ sẽ ứng trước tiền dịch vụ và được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu đó phải chịu thuế nhà thầu, kể cả khi được chi trả dưới hình thức bù trừ công nợ.
Số thuế nhà thầu phải nộp bằng 5% doanh thu tính thuế TNDN (khoản 2a Điều 14 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).
Riêng thuế GTGT được miễn nộp theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC .
Theo Công văn số 5658/CT-TTHT ngày 14/6/2018 của Cục Thuế TP. HCM

4. Quy đổi quà khuyến mại ra tiền phải chịu thuế TNCN
Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại "tour du lịch" cho khách hàng đạt mức doanh số mua hàng, nếu đã thông báo khuyến mại với Sở Công thương và có hóa đơn, chứng từ thanh toán theo đúng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được hạch toán chi phí.
Riêng những khách hàng là hộ, cá nhân kinh doanh, nếu thỏa thuận không tham gia tour du lịch do Công ty tổ chức mà quy đổi ra thành tiền thì khi chi trả khoản tiền này, Công ty phải khấu trừ thuế TNCN 1% (Công văn số 1164/TCT-TNCN ngày 21/3/2016).
Khi kê khai nộp thay thuế TNCN, Công ty sử dụng mẫu tờ khai 01/CNKD ban hành tại Thông tư 92/2015/TT-BTC và ghi rõ cụm từ "Khai thay" vào phần trước cụm từ "Người nộp thuế".
Công văn số 5509/CT-TTHT ngày 12/6/2018 của Cục Thuế TP. HCM

5. Khoản chi hỗ trợ khách hàng thông qua đại lý không phải xuất hóa đơn
Trường hợp Công ty có thực hiện chương trình hỗ trợ khách hàng khi đến đại lý của Công ty mua xe thì khi thực hiện chi trả tiền hỗ trợ khách hàng thông qua đại lý, Công ty lập chứng từ chi tiền, đồng thời bên nhận tiền là đại lý căn cứ nội dung thu để lập chứng từ thu theo quy định. 
Các khoản chi hỗ trợ khách hàng thông qua các đại lý của Công ty nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Theo Công văn số 2303/TCT-CS ngày 11/6/2018 của Tổng cục Thuế về hóa đơn, chứng từ hỗ trợ khuyến mãi khách hàng
6. Nhận hàng khuyến mại có phải nộp thuế TNCN không?
Theo quy định tại khoản 6, khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, hàng khuyến mại chỉ phải chịu thuế TNCN khi đó là quà trúng thưởng hoặc quà tặng thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.
Vì vậy, trường hợp Công ty khuyến mại hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng nhưng không phải quà trúng thưởng hoặc quà tặng thuộc diện bắt buộc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì được miễn nộp thuế TNCN.
Theo Công văn số 32286/CT-TTHT ngày 21/5/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm về

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền

7. Hỗ trợ phí vận chuyển cho đại lý phải xuất hóa đơn
Trường hợp Công ty thực hiện hỗ trợ tiền cước vận chuyển sản phẩm cho các Đại lý nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty thì khi nhận được tiền hỗ trợ, Đại lý thực hiện lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
Theo công văn số 208/TCT-DNL ngày 17/01/2017 của Tổng cục Thuế

8. Khoản giảm giá cho nhân viên được miễn khấu trừ thuế TNCN
Trường hợp Công ty áp dụng chính sách giảm giá cho nhân viên khi mua sản phẩm của Công ty thì khoản tiền giảm giá này không phải tính vào tiền lương để khấu trừ thuế TNCN.
Theo Công văn số 3306/CT-TTHT ngày 23/4/2018 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN 

9. Không phải lập hóa đơn đối với phiếu quà tặng
Đối với "phiếu quà tặng", kể cả "phiếu quà tặng điện tử", đây không phải là hàng hóa, dịch vụ nên không cần xuất hóa đơn khi bán và khi cho tặng. Việc lập hóa đơn thực hiện tại thời điểm người mua dùng phiếu quà tặng để trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ.
Khoản chi mua phiếu quà tặng để tặng khách hàng nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được chấp nhận hạch toán.
Theo Công văn số 2566/CT-TTHT ngày 5/4/2018 của Cục Thuế TP. HCM
 
10. Hàng biếu tặng: chỉ tính thuế GTGT, miễn tính thuế TNDN
Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty biếu tặng hàng hóa cho khách hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng không phải là hàng khuyến mại thì khi biếu tặng phải xuất hóa đơn, ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT.
Tuy nhiên, không phải khai nộp thuế TNDN, đồng thời chi phí hàng biếu tặng nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được hạch toán vào chi phí hợp lý.
Trường hợp ngoài hàng hóa, Công ty còn mua voucher để tặng khách hàng thì khi tặng voucher được miễn lập hóa đơn và miễn khai nộp thuế GTGT (điểm c khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ).
Chi phí tặng voucher nếu có chứng từ thu của bên bán và các hồ sơ tài liệu liên quan đến chương trình tặng quà thì cũng được hạch toán.
Theo Công văn số 9665/CT-TTHT ngày 4/10/2017 của Cục Thuế TP. HCM
 
11. Thanh lý hàng tồn kho phải đăng ký chương trình khuyến mại
Khi bán thanh lý hàng tồn kho, liệu doanh nghiệp có phải đăng ký chương trình khuyến mại và bị khống chế mức giảm giá?
Theo Cục thuế TP. Hà Nội, doanh nghiệp được phép bán thanh lý hàng tồn kho với giá thấp hơn mức giá ban đầu.
Tuy nhiên, phải thực hiện thủ tục đăng ký và thông báo chương trình khuyến mại với Sở Công thương 
Theo Công văn số 50825/CT-TTHT ngày 28/7/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội
 
12. Giảm giá hàng sắp hết hạn sử dụng phải đăng ký với Sở Công thương
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty phát sinh khoản chi phí liên quan đến giá trị tổn thất do hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí hợp lý.
Tuy nhiên, phải đảm bảo có đầy đủ hồ sơ, bao gồm: Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập; hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có). Bộ hồ sơ này được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.
Đối với hàng hóa gần hết hạn sử dụng, Công ty được áp dụng hình thức khuyến mại bằng cách giảm giá bán
Theo Công văn số 46425/CT-TTHT ngày 10/7/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội 
 
13. Tặng quà cho khách hàng, trường hợp nào được lập hóa đơn tổng?
Theo đó, trường hợp Công ty dự định tổ chức buổi họp mặt khách hàng nhằm tri ân và tặng quà cho khách hàng, nếu có chương trình, kế hoạch và danh sách khách mời cụ thể thì khi kết thúc chương trình được lập 01 hóa đơn tổng cho toàn bộ giá trị quà tặng. Trên hóa đơn ghi rõ là quà tặng hội nghị khách hàng.
Tuy nhiên, trường hợp Công ty dự kiến tặng quà cho người lao động và khách hàng nhân dịp lễ tết nhưng không có chương trình, kế hoạch cụ thể thì phải lập hóa đơn cho mỗi lượt tặng quà và phải tính thuế GTGT như hàng bán ra, ngoại trừ trị giá quà tặng dưới 200.000 đồng mới được lập hóa đơn tổng.
Công văn số 5852/CT-TTHT ngày 22/6/2017 của Cục Thuế TP. HCM
Theo hướng dẫn tại Công văn số 1284/TCT-DNL ngày 5/4/2017, trường hợp Công ty có mua quà tặng cho khách hàng tham dự hội nghị, nếu việc tổ chức hội nghị có chương trình, kế hoạch và danh sách khách mời cụ thể thì khi kết thúc hội nghị được phép lập chung 01 hóa đơn cho toàn bộ giá trị quà tặng và khai nộp thuế GTGT.

14. Hàng tặng nhân viên, được hạch toán và miễn nộp thuế TNDN
Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , hàng hóa dùng để cho tặng cũng phải lập hóa đơn, ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hàng bán ra.
Theo đó, trường hợp Công ty sản xuất hàng hóa sai quy cách không thể bán ra nên quyết định tặng cho nhân viên thì vẫn phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT.
Tuy nhiên, hàng hóa tặng cho nhân viên được miễn trích nộp thuế TNDN, đồng thời được xem là chi phí phúc lợi và được hạch toán nếu tổng mức chi không quá 1 tháng lương bình quân/năm.
Trường hợp có một số hàng hóa hết hạn sử dụng buộc phải tiêu hủy thì cũng được hạch toán chi phí nếu đáp ứng hồ sơ quy định tại điểm b khoản 2.1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 96/2015/TT-BTC).
Công văn số 5124/CT-TTHT ngày 1/6/2017 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế 
15. Chiết khấu thanh toán cho cá nhân kinh doanh phải khấu trừ 1% thuế TNCN
Theo hướng dẫn tại Công văn số 1163/TCT-TNCN ngày 21/3/2016, trường hợp Công ty có chi trả cho các khách hàng là cá nhân kinh doanh các khoản như "chiết khấu thanh toán", "hỗ trợ khách hàng đạt doanh số" thì phải khấu trừ, nộp thay thuế TNCN với thuế suất 1%.
Tờ khai thuế thực hiện theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC, nộp tại cơ quan thuế quản lý Công ty. Trên tờ khai, Công ty phải ghi cụm từ "Khai thay" vào phần trước cụm từ "Người nộp thuế", đồng thời ký tên đóng dấu của Công ty.
Các khoản chi này nếu có đầy đủ chứng từ hợp pháp thì được hạch toán vào chi phí hợp lý.

16. Chiết khấu thanh toán cho người tiêu dùng được miễn khấu trừ thuế TNCN
Theo Công văn số 3569/TCT-TNCN ngày 10/8/2016 của Tổng cục Thuế đối với khoản "chiết khấu thanh toán" cho cá nhân, nếu đây là người tiêu dùng, hàng mua về không bán lại, không thực hiện kinh doanh thì không thuộc diện chịu thuế TNCN
 
17. Chiết khấu thương mại trả cho đại lý là cá nhân:
Theo Công văn số 1163/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 của Tổng cục Thuế: Đối với khoản chi "chiết khấu thương mại" cho đại lý thuộc diện được miễn tính thuế TNCN theo hướng dẫn tại Công văn số 4447/TCT-TNCN ngày 27/10/2015 nên không phải khấu trừ

18. Hàng mẫu trưng bày ngay tại Công ty không phải lập hóa đơn
Theo Công văn số 4470/TCT-CS ngày 28/10/2015 của Tổng cục Thuế Đối với việc xuất hàng mẫu để trưng bày tại Công ty, đây không phải là hoạt động bán hàng hóa hay khuyến mại, quảng cáo dưới hình thức đưa hàng mẫu cho khách hàng dùng thử. Vì vậy, không thuộc diện phải lập hóa đơn.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ mới nhất năm 2024
Tổng hợp các mẫu biên bản liên quan đến công nợ: Biên bản đối trừ công nợ, biên bản đối chiếu công nợ, biên bả...
Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2024
Tổng hợp các mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2024: mẫu hợp đồng mua bán đơn giản, mẫu hợp đồng mua bán ...
Cách hạch toán chiết khấu thanh toán 2024
Hướng dẫn cách thực hiện chiết khấu thanh toán đối với bên bán, bên mua được hưởng và các chứng từ liên quan đ...
Mẫu biên bản trả lại hàng đã mua khi có hàng bán bị trả lại 2024
Mẫu biên bản trả lại hàng đã mua thỏa thuận khi có phát sinh hàng bán bị trả lại theo quy định mới nhất năm 20...
Cách lập hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền theo TT 78 và NĐ 123
Cách lập hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền trong 2 trường hợp: viết hóa đơn hàng khuyến mại không đăng ký...
Dự phòng nợ phải thu khó đòi (Quy định trích lập, điều kiện, hạn mức) 2024
Quy định hướng dẫn về cách trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2024: Thời điểm, điều kiện và mức trích ...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 85
Tổng truy cập: 126.820.052

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại