Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Bán Hàng
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ mới nhất năm 2024

Khi doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ mua - bán mà chưa được thực hiện thanh toán hoặc đã thực hiện thanh toán trước (đặt cọc/tạm ứng) nhưng chưa bàn giao hàng hóa hoặc nghiệm thu dịch vụ thì khi đó sẽ phát sinh công nợ.

Khi làm kế toán công nợ, kế toán phải theo dõi các khoản công nợ phải thu (số tiền còn phải thu), công nợ phải trả (số tiền còn phải trả)
Dưới đây, Công Ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng xin được cung cấp các mẫu biên bản đối chiếu và cấn trừ công nợ:
1. Mẫu biên bản đối chiếu - xác nhận công nợ
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Số: 01/2024/XN-CN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
             - Căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.
- Căn cứ vào các biên bản giao nhận hàng hóa.
Hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2024, tại văn phòng Công ty Kế Toán Thiên Ưng, đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
BÊN MUA: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
            Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
            MST: 0106208569.
            Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật.                           Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0989.233.284
BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỒNG ANH
            Địa chỉ: Số 23, Ngõ 65 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.
            MST: 0107538295..
            Đại diện: Bà Nguyễn Thị Huệ.                                              Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0989.686.866
 
 Cùng nhau xác nhận - đối chiếu công nợ tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, như sau:
I - Đối chiếu – Xác nhận công nợ:

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ 100.000.000
3 Số phát sinh giảm trong kỳ 35.000.000
4 Số dư cuối kỳ 65.000.000
 
II - Giải trình chi tiết công nợ:

Hợp Đồng
số
Hóa đơn
số
Ngày hóa đơn Công nợ
Phát sinh
tăng
Đã thanh toán Ngày thanh toán Số còn phải thanh toán
01/HĐ/TU-HA 00000425 19/08/2023 60.000.000 35.000.000 5/09/2023 25.000.000
02/HĐ/TU-HA 00000536 29/09/2023 40.000.000 0   40.000.000
Tổng Cộng 100.000.000 35.000.000   65.000.000
 
III. Kết luận: Tính đến ngày 31/12/2023 Công ty Kế Toán Thiên Ưng còn phải thanh toán cho bên Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại Hồng Anh số tiền là: 65.000.000đ. (Bằng chữ: Sáu mươi năm triệu đồng./.).
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.


Đại Diện Bên Mua Đại Diện Bên Bán
 
 
Mẫu này thường dùng vào việc đối chiếu công nợ cuối năm trước khi lập BCTC hoặc xác nhận số tiền còn phải thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.
Mẫu biên bản đối chiếu và đối trừ công nợ

2. Biên bản đối trừ (cấn trừ - bù trừ) công nợ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ THIÊN ƯNG

Số: 02/2024/ĐT-CN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ
             - Căn cứ vào Hợp đồng mua bán số: 09/2024/HDMB đã ký kết ngày 01 tháng 03 năm 2024;
            - Căn cứ vào yêu cầu thực tế của hai bên;

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2024, tại văn phòng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Ưng, đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG
            Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
            MST: 0106208569.
            Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật.                           Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0989.233.284

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH
            Địa chỉ: Số 18, Ngõ 765 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.
            MST: 0107538285.
            Đại diện: Bà Nguyễn Long Thành.                                      Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0956.535.255
       Cùng nhau xác nhận - đối chiếu công nợ tính từ ngày 01/03/2024 đến ngày 31/03/2024, như sau:
 

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ 100.000.000
3 Số phát sinh giảm trong kỳ 5.000.000
4 Số dư cuối kỳ 95.000.000
Chi tiết:
 
I – Công Nợ Phát Sinh Tăng:

Hợp Đồng
số
Hóa đơn
số
Ngày hóa đơn Mặt Hàng Số Lượng
(chiếc)
Số tiền phải thanh toán Đã thanh toán
09/2024/HDMB 00000425 03/03/2024 Tủ Tài Liệu 20 100.000.000 0
Tổng Cộng 100.000.000 0
 
II – Công Nợ Phát Sinh Giảm:
Theo Hợp đồng mua bán số: 09/2024/HDMB đã ký kết ngày 01 tháng 03 năm 2024 thì: "Nếu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Ưng thanh toán tiền mua tủ tài liệu trước ngày 05/04/2024 sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán 5% trên tổng số tiền phải thanh toán. Tương đương với 5.000.000 (năm triệu đồng)
III. Đối Trừ Công Nợ:
Hai bên đồng ý cấn trừ công nhợ như sau:
Số tiền chiết khấu thanh toán (5.000.000) sẽ được bù trừ vào số tiền còn phải thanh toán khi bên mua thanh toán cho bên bán.
IV. Số Tiền Còn Phải Thanh Toán: 95.000.000đ
(Bằng chữ: Chín mươi năm triệu đồng./.).
 
V. Kết luận: Bên Mua - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Ưng còn phải thanh toán cho bên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Long Thành số tiền là: 95.000.000 vào ngày 01/04/2024.
 
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.Đại Diện Bên Mua Đại Diện Bên Bán
 
 

3. Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ (2 bên)

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Số: 01/2024/XN-CN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------
Hà Nội, ngày 31 tháng 01năm 2024
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
             - Căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.
- Căn cứ vào các biên bản giao nhận hàng hóa.
- Căn cứ vào chứng từ thanh toán mà các bên đã thực hiện.

Hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 2024, tại văn phòng Công ty Kế Toán Thiên Ưng, đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
BÊN A: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
            Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
            MST: 0106208569.
            Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật.                           Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0989.233.284

BÊN B: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỒNG ANH
            Địa chỉ: Số 23, Ngõ 65 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.
            MST: 0107538295..
            Đại diện: Bà Nguyễn Thị Huệ.                                              Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0989.686.866
 
 Cùng nhau xác nhận - đối chiếu công nợ tính từ ngày 02/01/2024 đến ngày 31/01/2024, như sau:
I - Đối chiếu – Xác nhận công nợ:
1. Bên A bán hàng cho bên B:

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ 100.000.000
3 Số phát sinh đã thu trong kỳ 50.000.000
4 Số còn phải thu cuối kỳ 50.000.000

2. Bên B bán hàng cho bên A:
STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ 30.000.000
3 Số phát sinh đã thu trong kỳ 0
4 Số còn phải thu cuối kỳ 30.000.000
 
II. Bù trừ công nợ 2 bên:
Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận đồng ý cấn trừ khoản nợ như sau:

Đối tượng Số còn thu Số còn phải trả Cấn trừ Tình trạng
Bên A 50.000.000 30.000.000 20.000.000 Phải thu
Bên B 30.000.000 50.000.000 20.000.000 Phải trả
 
III. Kết luận: Tính đến ngày 31/01/2024 bên B còn phải trả cho bên A là: 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng)
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

Đại Diện Bên Mua Đại Diện Bên Bán
 
 
 
 
Đây là mẫu biên bản xác nhận, đối chiếu và bù trừ công nợ giữa 2 bên khi cả 2 vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp của nhau

4. Mẫu biên bản đối chiếu và bù trừ công nợ (3 bên)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG
Số: 02/2024/ĐT-CN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------
Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ
             - Căn cứ vào Hợp đồng mua bán số: 08/2024/HDMB đã ký kết ngày 06 tháng 01 năm 2024;
            - Căn cứ vào yêu cầu thực tế của ba bên;
Hôm nay, ngày 29 tháng 02 năm 2024, tại văn phòng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Ưng, đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG
            Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
            MST: 0106208569.
            Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật.                           Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0989.233.284
 
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH
            Địa chỉ: Số 18, Ngõ 765 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.
            MST: 0107538285.
            Đại diện: Bà Nguyễn Long Thành.                                      Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0956.535.255
 
BÊN THỨ 3 (Bên C): CÔNG TY CP KHÁNH ĐẠT
            Địa chỉ: Số 236, Ngõ 255 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.
            MST: 0107538285.
            Đại diện: Ông Trấn Khánh Đạt.                                          Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 0989.525.366
       Cùng nhau xác nhận - đối chiếu công nợ tính từ ngày 06/01/2024 đến ngày 29/02/2024, như sau:
 

STT Diễn giải Số tiền
1 Số Tiền Bên A phải thanh toán 200.000.000
2 Số tiền Bên C đã thanh toán 100.000.000
3 Số tiền bên A còn phải thanh toán 100.000.000
4 Số tiền bên B còn phải thu 100.000.000
Chi tiết:
 
I – Công Nợ Phát Sinh Tăng:

Hợp Đồng
số
Hóa đơn
số
Ngày hóa đơn Mặt Hàng Số Lượng
(chiếc)
Số tiền phải thanh toán
08/2024/HDMB 00000425 06/01/2024 Tủ Tài Liệu 40 200.000.000
 
II. Kết luận: Bên Mua - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Ưng còn phải thanh toán cho bên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Long Thành số tiền là: 100.000.000 (Một trăm triệu đồng)
 
Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

Đại Diện Bên Mua Đại Diện Bên Bán

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất

Các bạn muốn lấy mẫu biên bản đối chiếu - bù trừ công nợ bên trên thì gửi mail về hòm thư hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 57 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2024
Tổng hợp các mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2024: mẫu hợp đồng mua bán đơn giản, mẫu hợp đồng mua bán ...
Cách hạch toán chiết khấu thanh toán 2024
Hướng dẫn cách thực hiện chiết khấu thanh toán đối với bên bán, bên mua được hưởng và các chứng từ liên quan đ...
Mẫu biên bản trả lại hàng đã mua khi có hàng bán bị trả lại 2024
Mẫu biên bản trả lại hàng đã mua thỏa thuận khi có phát sinh hàng bán bị trả lại theo quy định mới nhất năm 20...
Cách lập hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền theo TT 78 và NĐ 123
Cách lập hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền trong 2 trường hợp: viết hóa đơn hàng khuyến mại không đăng ký...
Dự phòng nợ phải thu khó đòi (Quy định trích lập, điều kiện, hạn mức) 2024
Quy định hướng dẫn về cách trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2024: Thời điểm, điều kiện và mức trích ...
Tổng hợp các mẫu biên bản bàn giao 2024
Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa, tài sản, thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 111
Tổng truy cập: 126.818.744

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại