Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng
Hệ thống thang bảng lương 2024 (Mẫu biểu hồ sơ)

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG 2024

I. Quy định về thang bảng lương:
Theo điều 93 của Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì:

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.
3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

II. Đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp

- Năn 2024, hiện nayDoanh nghiệp không còn phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan nhà nước nữa.
mà chỉ cần: (1) Xây dựng - (2) Tham khảo ý kiến - (3) Công khai trước khi thực hiện theo điều 93 của Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14 nêu trên là được.
(Theo Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14)
(Lưu ý: Trước ngày 01/01/2021, theo quy định tại Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP thì người sử dụng lao động có từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động đồng thời với việc công khai tại nơi làm việc.)
 

III.  Hệ thống thang, bảng lương của doanh nghiệp tự xây dựng:

1. Hệ thống, bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung.
2. Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh ngành nghề công việc trong thang, bảng lương (quy định rõ các tiêu chuẩn và điều kiện về trình độ chuyên môn, vi tính, ngoại ngữ , kinh nghiệm yêu cầu về công việc đối với từng chức danh trong công ty).
3. Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp
4. Ý kiến tham gia của BCH công đoàn cơ sở hoặc BCH lâm thời (trường hợp không có công đoàn thì lấu ý kiến tham gia của toàn thể người lao động trong công ty).
Lưu ý : Khi xây dựng hệ thống thang, bảng lương các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn bản sau:
Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp :

Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 
Chi tiết xem tại đây: Mức lương tối thiểu vùng 2024

IV. Mẫu hồ sơ đăng ký thang bảng lương năm 2024.

1. Hệ thống, bảng lương doanh nghiệp:

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2024
Các chú ý khi làm thang bảng lương trên như sau:
1. Chỗ "Áp dụng lương tối thiểu" các bạn ghi mức lương thấp nhất trong cột bậc I vào đây
Nhưng trong bảng trên thì tại bậc I đang có mức lương của nhân viên bảo vệ là 4.800.000đ => Đây là mức lương thấp nhất trong cột bậc I này => Công ty Kế Toán Thiên Ưng đang Áp dụng lương tối thiểu là 4.800.000đ
2. Cột "NHÓM CHỨC DANH, VỊ TRÍ CÔNG VIỆC": Công ty các bạn có bao nhiêu chức danh, vị trí công việc thì liệt kê hết vào đây. (Căn cứ vào đặc thù sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp xây dựng chức danh, vị trí công việc và bậc lương phù hợp với doanh nghiệp mình)
3. Các cột Bậc lương:
* Số lượng bậc lương phụ thuộc vào lựa chọn xây dựng của đơn vị, thường thì các doanh nghiệp hay xây dựng từ 5 đến 8 bậc. Người lao động khi mới vào làm việc sẽ áp dụng bậc 1, và theo quy chế tăng lương của doanh nghiệp mỗi lần sẽ lên 1 bậc (các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc)
* Mức lương bậc 1 phải thỏa mãn điều kiện:  
+ Nếu doanh nghiệp trả lương theo tháng: bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng quy định Nghị định 38/2022/NĐ-CP:
+ Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.
+ Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.
+ Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.
+ Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.
+ Nếu doanh nghiệp trả lương theo giờ: bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ quy định Nghị định 38/2022/NĐ-CP:
+ Vùng I: 22.500 đồng/giờ;
+ Vùng II: 20.000 đồng/giờ;
+ Vùng II: 17.500 đồng/giờ;
+ Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.
+ Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:
+/ Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.
+/ Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.
* Khoảng cách giữa 2 bậc lương (Mức tiền chênh lệch giữa các bậc lương):
+ Từ ngày 01/01/2021, theo Bộ luật Lao động 2019 thì không còn bắt buộc khoảng cách giữa hai bậc lương liền kề nhau tối thiếu là 5%. => Do đó, doanh nghiệp được quyền tự quyết định khoảng cách giữa các bậc lương cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp mình.
Chỉ cần: bậc lương sau thì sẽ có mức tiền lương cao hơn bậc lương trước. Còn cao hơn bao nhiêu là do tự doanh nghiệp quyết định
+ Trước ngày 01/01/2021Khoảng cách giữa 2 bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. (Ví dụ: số tiền lương của bậc 2 phải cao hơn bậc 1 ít nhất là 5%)
 
2. Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh:
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
QUY ĐỊNH
(V/v: tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với  chức danh trong công ty)
-  Căn cứ vào Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-  Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty.

1/ Công ty quy định tiêu chuẩn trừng chức danh trong công ty như sau.
 

STT Chức
danh
Trình độ Công việc phải làm
1 Giám đốc - Tốt nghiệp đại học trở lên,
có chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhiệm
sức khỏe tốt,
trình độ năng lực quản lý, có khả năng lãnh đạo.
- Là người đại diện theo pháp luật của công ty,
có đủ năng lực hành vi nhân sự
và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý
theo quy định của luật doanh nghiêp….
Là người quản lý cao nhất và chịu trách nhiệm cuối cùng với công ty về việc triển khai chiến lược kinh doanh , hệ thống quản lý và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
2 Phó giám đốc  - Tốt nghiệp đại học trở lên,
có chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhiệm.
sức khỏe tốt, trình độ năng lực quản lý, có khả năng lãnh đạo.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội,
các văn bản pháp quy, văn bản hành chính liên quan.
- Sử dụng tốt Tiếng Anh. Thành thạo Microsoft Ofice
và các phần mềm ứng dụng trong công việc.
- Có kỹ năng truyền đạt, thuyết phục, trình bày, đào tạo, huấn luyện.
- Có kỹ năng quản lý. 
- Tự tin, chững chạc, phong thái chuyên nghiệp.
- Nhạy bén trong đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Có khả năng làm việc với áp lực công việc cao, có khả năng đi công tác.
 - Chịu trách nhiệm chung về điều hành, giám sát các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực kinh doanh, marketing.
- Tham mưu, đề xuất những chính sách, chế độ đối với thị trường, khách hàng, dịch vụ sau bán hàng cho Giám đốc đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời trong sản xuất, kinh doanh.
- Hoạch định và thực hiện phát triển nguồn nhân lực trong kinh doanh. Tổ chức hướng dẫn, đào tạo và quản lý nghiệp vụ kinh doanh trong toàn Công ty.
 
3 Kế toán trưởng - Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kế toán.
- Có chứng chỉ kế toán trưởng
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Tham mưu cho ban giám đốc trong lĩnh vực tài chính kế toán của công ty.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công  tác Kế Toán của Doanh Nghiệp
- Giải quyết các công việc được giám đốc ủy quyền…
4 Kế Toán Viên
- Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành kế toán.
- Có kinh nghiệm 1 năm làm kế toán tổng hợp.
- Chịu được áp lực công việc cɑo.
- Nhɑnh nhẹn và nhiệt tình trong công việc.
- Giɑo tiếp tốt
- Trung thực, cận thận.
- Ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Thực hiện và đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách trong mọi lĩnh vực kế toán.
- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán Thuế theo qui định.
- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán Trưởng.
5
Nhân viên
Kinh doanh
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
- Thành thạo Vi tính văn phòng.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
- Giao tiếp tốt, tự tin, am hiểu xã hội,
sẵn sàng làm việc với cường độ cao.
Không nói ngọng, nói lắp,ưu tiên những người có kinh nghiệm
trong lĩnh vực quảng cáo báo chí, khai thác tài trợ.
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc và có trách nhiệm.
- Tìm kiếm các thông tin về khách hàng. 
- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về dịch vụ của công ty.
- Chăm sóc khách hàng, lấy ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ.
 
6 Nhân viên
Văn Phòng
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên,
ngành nghề phù hợp với công việc được đảm nhận….
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt
- Thành thạo tin học văn phòng
Làm việc theo sự phân công trực tiếp của giám đốc….
 
2/ Chế độ nâng lương
-         Khi người lao động làm việc trong công ty từ 01 năm trở lên được công ty xét duyệt nâng lương.
-         Tiêu chuẩn nâng bậc:
+ Có ít nhất 01 năm làm việc tại công ty.
+ Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên
+ Hoàn thành tốt các công việc được giao
-         Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên, hàng năm ban giám đốc công ty tổ chức xét duyệt nâng lương. Thời hạn nâng lương đúng, trước hoặc có thế chậm lại phụ thuộc và yếu tố năng lực công tác và mức độ hoàn thiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân.
-         Những người có sang kiến chất lượng đem lại lợi ích đáng kế cho công ty sẽ được xét nâng lương trước thời hạn.

 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)
 

3. Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp
 
Công ty Kế Toán Thiên Ưng
Số: 02/QĐ-KTTU-2024
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024
 
 
QUYẾT ĐỊNH
(Về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp)
Giám Đốc Công ty Kế Toán Thiên Ưng
 
- Căn cứ Bộ Luật lao động 45/2019/QH14 Ban hành ngày 20/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 06 năm 2022
của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc
theo hợp đồng lao động.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của Công ty Kế Toán Thiên Ưng
Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2024
Điều 3: Các phòng ban Công ty và cán bộ nhân viên công ty
 có liên quan có trách
nhiệm thực hiện quy định này.

Nơi nhận:
+ Các phòng ban công ty.
+ +Lưu VT

 
Công ty Kế Toán Thiên Ưng
(Giám đốc ký tên và đóng dấu)

4. Ý kiến tham gia:
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                              Hà nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024
 

BIÊN BẢN HỌP LẤY Ý KIẾN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(V/v Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương)

 
    Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2024. Tại Văn phòng Công ty Kế Toán Thiên Ưng.
Địa chỉ: số số nhà 26, ngõ 35/21 phố Khương Hạ ,P. Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội, Việt Nam, diễn ra cuộc họp thống nhât hệ thống thang lương, bảng lương của Công Ty Kế Toán Thiên Ưng.
Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30 phút.
đại diện các bên gồm có:

I. Đại diện người sử dụng lao động  

1. Ông : Hoàng Trung Thật        Chức vụ: Giám Đốc – Chủ tọa cuộc họp

2. Ông : Lã Văn Nam                   Chức Vụ: Nhân Viên Kinh Doanh – Thư Ký      
  
II. Tập thể nhân viên công ty : gồm 10 người.
Lã Văn Nam
Nguyễn Thị Minh
Phạm Thị Dung
Nguyễn Thị Mai
Lê Thị Minh
Nguyễn Ngọc Vũ

Nguyễn Thành An
Trần Văn Mạnh
Lương Đình Trí
Phạm Thị Thi
Sau khi nghe ban lãnh đạo Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng công bố hệ thống thang  bảng lương của Công Ty áp dụng cho từng cán bộ nhân viên, từng bộ phận, hai bên đi đến thống nhất như sau:
1. 100% Cán bộ, nhân viên đồng ý với hệ thống thang lương, bảng lương mà đơn vị đã xây dựng và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.
2. Khi có sự thay đổi về hệ thống thang lương, bảng lương phải có sự bàn bạc thống nhất bằng văn bản của hai bên.
Biên bản kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày, trước sự có mặt và đồng ý của tập thể nhân viên công ty.
 
3. Các thành viên tham gia cuộc họp ký nhận.
 

STT Họ Và Tên Ký nhận
1 Lã Văn Nam  
2 Nguyễn Thị Minh  
3 Phạm Thị Dung  
4 Nguyễn Thị Mai  
5 Lê Thị Minh  
6 Nguyễn Ngọc Vũ  
7 Nguyễn Thành An  
8 Trần Văn Mạnh  
9 Lương Đình Trí  
10 Phạm Thị Thi  
 
 

THƯ KÝ
ĐẠI DIỆN
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
 
 
 
 

 
 

V. Xử phạt vi phạm
Theo khoản 1, Điều 17 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, bảng lương; mức lao động; quy chế thưởng;
b) Không xây dựng thang lương, bảng lương hoặc định mức lao động; không áp dụng thử mức lao động trước khi ban hành chính thức;
c) Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương; định mức lao động; quy chế thưởng;

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG XIN CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 286 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ: Mẫu số: 01b-LĐTL theo Thông tư 133 và thông tư 200
Mẫu quy chế lương thưởng của công ty mới nhất năm 2024
Mẫu quy chế lương thưởng của công ty cập nhật theo các quy định về việc trả lương thưởng,phụ cấp mới nhất năm ...
Cách làm bảng tính lương hàng tháng trên Excel cho năm 2024
Hướng dẫn cách làm bảng tính lương nhân viên hàng tháng trên Excel trong doanh nghiệp cho năm 2024
Cách tính tiền lương ngày nghỉ lễ tết theo luật mới nhất 2024
Hướng dẫn cách tính tiền lương vào các ngày nghỉ lễ tết như tết dương lịch (01/01), tết âm lịch, ngày 30/04, 0...
Cách tính lương theo các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 2024
Hướng dẫn cách tính lương theo các hình thức trả lương trong doanh nghiệp mới nhất năm 2024
Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày lễ mới nhất 2024
Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ theo quy định mới nhất năm 2024 tại Nghị...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 142
Tổng truy cập: 126.818.634

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại