Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Mức Phạt Vi Phạm Luật Thuế
Kế Toán Thiên Ưng
Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất năm 2024

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất năm 2024 được thực hiện theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (ban hành ngày 19/10/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020, và được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

I. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Theo Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP

Hành Vi Vi Phạm Mức Phạt
1. Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;
2. Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (dùng quyển có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyển có số thứ tự nhỏ hơn) và tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyển hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn;
3. Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.
Phạt cảnh cáo
4. Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
5 Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.
Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng
6. Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế
(Nhưng không có tình tiết giảm nhẹ)
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
7. Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế)
8. Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định (trừ trường hợp phạt cảnh cáo đã nêu ở hành vi số 2)
9. Lập hóa đơn ghi ngày trên hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;
10. Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, (trừ trường hợp phạt cảnh cáo đã nêu tại hành vi số 3)
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập hóa đơn theo quy định
11. Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế hoặc trước ngày cơ quan thuế chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế;
12. Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh;
13. Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
14) Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định
(Khoản này được bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 102/2021/NĐ-CP)
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
15. Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định, (trừ hành vi quy định tại hành vi số 5)
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập hóa đơn theo quy định
 Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 

Xem thêm: Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo TT 78 và NĐ 123

II. Xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn Xử phạt vi phạm quy định về hóa đơn
Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 102/2021/NĐ-CP thì:
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn
 
III. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn:
Theo Điều 27 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP
Hành Vi Vi Phạm Mức Phạt
1. Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ. Phạt cảnh cáo
2. Hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
3. Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng; không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng;
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn
4. Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định, (trừ trường hợp quy định tại hành vi số 1)
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000
5. Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định;
6. Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật;
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn
7. Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót;
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn
8. Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định;
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn
9. Hủy, tiêu hủy hóa đơn không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;
10. Tiêu hủy hóa đơn không đúng các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định.
 Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

IV. Xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn
Theo Điều 28 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP thì:
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định NĐ-CP, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.
Chi tiết các bạn xem tại đây: Mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 11 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt 2024
Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN và lệ phí môn bài mới nhất năm 2024 theo Luậ...
Cách tính số tiền phạt chậm nộp khi kê khai điều chỉnh tờ khai thuế
Hướng dẫn cách tính số tiền phạt chậm nộp khi kê khai điều chỉnh tờ khai thuế theo luật quản lý thuế số 38/201...
Mức phạt kê khai sai, làm sai tờ khai thuế mới nhất năm 2024
Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn theo Ngh...
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 2024
Quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn mới nhất năm 2024 theo Nghị định 125/2020/NĐ...
Mức phạt sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp năm 2024
Quy định về xử phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ theo Ngh...
Mức phạt chậm nộp các loại tờ khai báo cáo thuế 2024
Mức xử phạt vi phạm chậm nộp các loại tờ khai báo thuế TNDN, GTGT, TNCN, Thuế môn bài mới nhất năm 2024 theo q...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 104
Tổng truy cập: 126.818.808

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại