Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lựa Chọn Khóa Học
Kế Toán Thiên Ưng
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp dành cho đối tượng đã biết về kế toán

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp thực tế dạy kỹ năng – kinh nghiệm làm kế toán thực tế trong doanh nghiệp với những kỹ năng chuyên sâu như xử lý hóa đơn chứng từ kế toán, kê khai làm báo cáo Thuế tháng, quý, quyết toán thuế cuối năm và lên sổ sách lập báo cáo tài chính...

I. Đối tượng tham gia khóa học thực hành kế toán tổng hợp cho người đã biết về kế toán:
Dành cho:
+ Các bạn sinh viên đã học và nắm vừng phần định khoản hạch toán.
+ Các bạn sinh viên kế toán mới ra trường muốn học kỹ năng - kinh nghiệm làm kế toán thực tế.
+ Các bạn kế toán mới đi làm, hoặc các bạn kế toán phần hành muốn học để làm kế toán tổng hợp và nâng cao tay nghề nghiệp vụ.
Lưu ý: Khóa học này chỉ dành cho người đã biết về kế toán (tức là đã biết định khoản hạch toán) nên sẽ không dạy phần lý thuyết định khoản hạch toán mà dạy thẳng vào thực hành thực tế luôn
=> Do đó, nếu bạn chưa học gì về kế toán hoặc bạn đã học kế toán rồi nhưng vì lâu không dùng đến nên đã bị quên thì bạn hãy tham khảo khóa học phù hợp hơn với mình này nhé:
 Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Trọn Gói
(Khóa này dành cho người mới bắt đầu hoặc đã học về kế toán nhưng bị quên)
Hình ảnh lớp học thực tế tại Kế Toán Thiên Ưng
(Hình ảnh lớp học kế toán tổng hợp thực tế tại Kế Toán Thiên Ưng)

II. Chi tiết về nội dung đào tạo trong khóa học thực hành kế toán tổng hợp cho người đã biết về kế toán:

Khóa học này gồm có 3 phần chính:
+ Phần 1: Thực hành làm kế toán Thuế
+ Phần 2: Làm sổ sách kế toán, báo cáo tài chính trên Excel

+ Phần 3: Làm sổ sách kế toán, báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Misa
=> Dạy theo đúng các công việc mà kế toán phải làm trong doanh nghiệp thực tế.
Có tổng số buổi học chính thức là 38 buổi, với nội dung chi tiết như sau:

Phần học: Thực hành làm kế toán Thuế. (17 buổi )

- Mục tiêu của phần học này là:
+ Hiểu và làm đúng công việc của kế toán thuế theo các quy định của Luật thuế hiện hành.
+ Làm thành thạo các loại báo cáo thuế.
+ Xử lý tốt hóa đơn chứng từ và các tình huống kế toán thuế.
+ Biết cách cân đối, tối ưu doanh thu - chi phí và số thuế phải nộp cho doanh nghiệp... 
Cụ thể các phần thực hành:
1. Lệ phí môn bài (Thuế môn bài)
+ Tìm hiểu các quy định về lệ phí môn bài mới nhất hiện nay
+ Hướng dẫn cách xác định mức lệ phí môn bài phải nộp hàng năm của doanh nghiệp
+ Cách xử lý các tình huống liên quan đến lệ phí môn bài
+ Hướng dẫn thực hành làm tờ khai lệ phí môn bài trên phần mềm HTKK cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
2. Hóa Đơn:
+ Tìm hiểu các quy định về hóa đơn điện tử tại nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC
=> Thực hành lập hóa đơn điện tử từ cơ bản cho tới nâng cao ở các trường hợp đặc biệt như hóa đơn có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, cho biếu tặng hay hàng bán bị trả lại...
+ Tìm hiểu về quy định giảm thuế GTGT năm 2023 theo nghị định 44/2023/NĐ-CP
=> Thực hành tra cứu, xác định hàng hóa dịch vụ được giảm thuế và cách lập hóa đơn được giảm thuế GTGT
+ Hướng dẫn cách xử lý các tình huống liên quan đến hóa đơn, xử lý hóa đơn điện bị có sai sót
=>  Cách phát hiện và phòng tránh các lỗi sai và rủi ro liên quan đến hóa đơn
3. Thuế giá trị gia tăng:
+ Tìm hiểu các quy định về thuế GTGT
=> Xác định điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cách hoàn thiện hồ sơ chứng từ để được khấu trừ thuế 
+ Tập hợp hóa đơn chứng từ đầu vào - đầu ra để kê khai thuế
=> Cách tổng hợp số liệu đầu ra đầu vào để đưa lên tờ khai thuế GTGT
+ Thực hành làm tờ khai thuế GTGT trên phần mềm hỗ trợ kê khai.
=> Hướng dẫn cách kiểm tra đối chiếu với sổ sách kế toán, cách xử lý khi gặp phải các sai sót trên tờ khai thuế GTGT
4. Thuế thu nhập cá nhân
+ Tìm hiểu về cách quy định liên quan đến thuế TNCN
=> Cách xác định đối tượng phải tính thuế TNCN, thu nhập phải chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, các khoản được giảm trừ khi tính thuế
=> Phòng tránh các sai phạm mà kế toán hay mắc phải khi làm việc thực tế
+ Hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho từng đối tượng cụ thể (HĐLĐ, khoán việc, thử việc, CTV...)
=> Cách xử lý các tình huống liên quan đến thuế TNCN
+ Cách đăng ký, tra cứu mã số thuế TNCN, mã số thuế người phụ thuộc để tính giảm trừ
+ Dạy cách làm bảng tính thuế TNCN theo tháng và bảng tổng hợp thuế TNCN theo quý để làm tờ khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý.
+ Thực hành làm tờ khai thuế TNCN trên phần mềm hỗ trợ kê khai
+ Hướng dẫn cách làm quyết toán thuế TNCN: Tổng hợp thu nhập, xác định mức giảm trừ cả năm, điều kiện ủy quyền quyết toán… làm tờ khai quyết toán trên phần mềm hỗ trợ kê khai
+ Chia sẻ cách kiểm tra, đối chiếu với bảng tính tháng, tổng hợp quý và cách xử lý khi gặp phải sự chênh lệch hoặc phát hiện ra các sai sót trên tờ khai thuế TNCN.
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
+ Tìm hiểu về cách quy định liên quan đến thuế TNDN
=> Cách xác định các khoản doanh thu, các khoản thu nhập khác phải tính thuế TNDN, hay các khoản thu nhập được miễn không phải tính thuế TNDN.
=> Cách xác định chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN (Hướng dẫn cách hoàn thiện hồ sơ chứng từ hợp lý hợp lệ để đưa chi phí vào làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN)
+ Hướng dẫn cách làm tạm tính thuế TNDN theo quý => Nộp thuế điện tử
+ Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ
+ Thực hành làm tờ khai quyết toán thuế TNDN trên phần mềm hỗ trợ kê khai
=> Cách giải trình số liệu, bảo vệ chi phí khi làm việc với thanh tra, cán bộ thuế.
6. Kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế khi có sai sót
+ Tìm hiểu về cách xử lý khi phát hiện ra tờ khai báo cáo thuế có sai sót
+ Thực hành làm tờ khai điều chỉnh bổ sung trên phần mềm HTKK

Chi tiết hơn các bạn xem tại: Học thực hành kế toán Thuế

Phần học: Thực hành lên sổ, lập BCTC trên Excel. (10 buổi)

Nội dung của phần học trên Excel là:
+ Bạn sẽ cung cấp một file hệ thống sổ sách kế toán trên Excel và một bộ hóa đơn - chứng từ kế toán với nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh để giảng viên hướng dẫn xử lý chứng từ theo từng nghiệp vụ cụ thể để lên các sổ, bảng biểu như: Nhật ký chung, Nhập - Xuất - Tồn, Phân bổ chi phí, Khấu hao...
+ Tất cả các nghiệp vụ kế toán như kế toán tiền lương, bảo hiểm, kế toán kho, công nợ, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, tài sản cố định... đều được lồng ghép và trong quá trình giảng dạy tại phần học này.
+ Hướng dẫn cách tổng hợp số liệu bằng các hàm dùng trong Excel, cách kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán...
+ Hướng dẫn chi tiết cách làm báo cáo tài chính trên Excel, cách kiểm tra và khắc phục sai sót.
- Mục tiêuHọc kế toán trên Excel sẽ giúp kế toán hiểu sâu về bản chất kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ, mối quan hệ sổ sách nên phần này vô cùng quan trọng, bạn nào yếu tin học văn phòng, Kế Toán Thiên Ưng sẽ hỗ trợ dạy thêm miễn phí về cách sử dụng các hàm Excel.
- Loại hình doanh nghiệp mà các bạn được học tại phần Excel này là: Thương mại, dịch vụ, nhập khẩu

Chi tiết về phần học kế toán Excel các bạn tham khảo tại đây: Học thực hành kế toán trên Excel
Phần 3: Học sử dụng phần mềm kế toán Misa. (11 buổi)
- Mục tiêu của phần học này là:
+ Bạn sẽ biết cách sử dụng thành thạo phần mềm kế toán để đáp ứng yêu cầu của công việc kế toán trong doanh nghiệp hiện nay
+ Biết cách xử lý tốt các nghiệp vụ trên phần mềm Misa khi lên sổ và lập BCTC, tận dụng được các tiện ích mà phần mềm mang lại trong công tác kế toán.  
- Loại hình doanh nghiệp mà các bạn được học tại phần học phần mềm kế toán Misa này là doanh nghiệp sản xuất -> Để cách bạn biết cách tính giá thành sản xuất
- Nội dung cụ thể:
+ Chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm thực hiện bàn giao, tiếp nhận sổ sách báo cáo của doanh nghiệp trong ngày đầu tiên đi làm một cách nhanh chóng, đầy đủ và khoa học nhất. Định hướng cụ thể công việc kế toán phải làm khi tiếp nhận một nơi làm việc mới. 
+ Thực hành làm kế toán tổng hợp trên phần mềm, với đầy đủ các nghiệp vụ về tiền lương, bảo hiểm, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, tài sản cố định, mua - bán hàng hóa, công tác phí, tiếp khách...
+ Bằng các hóa đơn chứng từ thực tế, hồ sơ kế toán -> Tiến hành ghi sổ vào các phân hệ trong phần mềm để lên báo cáo nội bộ, báo cáo kế toán và cả báo cáo thuế theo chứng từ đã nhập vào phần mềm.
+ Tính giá thành sản xuất
+ Thực hành lập báo cáo tài chính.
+ Hướng dẫn cách rà soát, kiểm tra số liệu, cách khắc phục các sai sót khi làm việc trên phần mềm trước khi kết xuất báo cáo từ phần mềm.
Chi tiết phần học phần mềm kế toán các bạn tham khảo tại đây: Học kế toán trên phần mềm Misa

III. Các thông tin mà có thể bạn muốn biết:
1. Hình thức học: Online - Trực tuyến
2. Thời gian học:
- Số buổi học: 38 buổi
- Thời gian học trong tuần: Học vào các ngày 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 hoặc là học cả tuần (Tùy bạn chọn)
- Thời gian học trong ngày: Có 3 ca: Sáng 8h-11h, Chiều 2h-4h30, Tối 7h-9h30 (Tùy bạn chọn)
3. Giảng viên:
+ Là những kế toán Thuế, kế toán Trưởng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong thực tế và đều có chứng chỉ sư phạm dạy nghề.
+ Trước khi đứng lớp giảng dạy đã được Kế Toán Thiên Ưng đào tạo chuẩn hóa về kiến thức và kỹ năng sư phạm.
+ Một điểm mạnh của các giảng viên ở Kế Toán Thiên Ưng mọi học viên đều thấy rõ, đó là sự nhiệt tình chỉ dạy, tận tâm với nghề
4. Tài liệu học: được phát miễn phí
+ Là những hóa đơn - chứng từ thực tế được sử chọn lọc với nhiều tình huống phát sinh ở những công ty thuê làm dịch vụ kế toán Thuế tại công ty.
+ Gồm các loại hình doanh nghiệp: Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu - Sản xuất.
5. Học phí của khóa học thực hành kế toán tổng hợp cho người đã biết:
+ Là: 4.000.000 (chưa giảm giá)
+ Mức giảm giá hiện tại các bạn vui lòng bấm vào đây:

IV. Tham gia khóa học thực hành kế toán tổng hợp này các bạn sẽ nhận được những gì?
1. Được nhận 1 File "Hệ thống sổ sách kế toán trên Excel" với đầy đủ hệ thống mẫu biểu chứng từ sổ sách báo cáo kế toán. Đặc biệt nó được thiết kế để cho kế toán áp dụng làm việc rất nhanh gọn và tiện lợi với nhiều tính năng tự động hay cho phép in chứng từ và báo cáo tự động và hàng loạt.
2. Được nhận và cài đặt phần mềm Misa có bản quyền
3. Được phát tài liệu là các hồ sơ, hóa đơn chứng từ, mẫu biểu báo cáo miễn phí.
4. Được học thực hành đến khi làm được thành thạo vì Kế Toán Thiên Ưng không giới hạn thời gian học, thời gian thực hành. Đây là cam kết về chất lượng: học xong là làm được thành thạo. Bạn học xong, cảm thấy chưa tự tin thì được đăng ký học lại mà không phải trả thêm bất cứ một khoản phí nào.
5. Được cấp chứng chỉ "Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp Thực Tế" vào cuối khóa.
Kế Toán Thiên Ưng Chứng chỉ thực hành kế toán tổng hợp Kế Toán Thiên Ưng
6. Được hỗ trợ nghiệp vụ lâu dài sau khóa học. Khi bạn đi làm gặp vấn đề gì vướng mắt Kế Toán Thiên Ưng sẽ giải đáp giúp bạn.
 
7. Các bạn sinh viên kế toán muốn tìm nơi thực tập thì công ty sẽ hướng dẫn làm báo cáo, cung cấp số liệu và đóng dấu miễn phí.

Quy trình đăng ký học online:
(1) Gọi điện hoặc chát zalo theo số Hotline: 0987.026.515 để được tư vấn hỗ trợ ban đầu về thông tin các khóa học, lựa chọn khóa học phù hợp. Bạn hãy lưu lại số hotline này để được hỗ trợ khi cần.
(2) Làm theo những hướng dẫn để hoàn tất việc đăng ký học Online:
+ Đọc, xác nhận nội quy tham gia khóa học kế toán online
+ Chuyển khoản tiền học phí
+ Cung cấp chính xác các thông tin để nhận tài liệu gồm: Email để nhận file mềm, địa chỉ nhà (hoặc cơ quan) để nhận giáo trình bản cứng từ Ship.
(3) Nhận tài liệu và lịch khai giảng khóa học đã đăng ký.
(4) Xem trước tài liệu và các video bổ trợ cho khóa học để khi đi học đạt chất lượng tốt nhất.
(5) Tham gia khóa học theo lịch khai giảng, lịch học đã được thông báo qua mail tại bước (3)

Mọi thông tin chi tiết các bạn vui lòng liên hệ:
Lớp học thực hành kế toán tổng hợp
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hotline phòng đào tạo:
0987.026.515 (Call or Zalo)
Email: ketoanthienung@gmail.com - Web: ketoanthienung.vn

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 24 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khóa học nguyên lý kế toán online thực hành trên chứng từ thực tế
Khóa học nguyên lý kế toán online: dạy thực hành định khoản hạch toán, xử lý nghiệp vụ kinh tế bằng chứng từ t...
Học thực hành kế toán trên Excel trên chứng từ thực tế
Học thực hành kế toán trên Excel trên chứng từ thực tế, dạy lên sổ sách, lập các bảng biểu, sổ nhật ký chung.
Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại Hà Nội
Công ty kế toán Thiên Ưng là địa chỉ học kế toán thực hành tốt nhất tại Hà Nội, dạy trên chứng từ thực tế và c...
Khóa học phần mềm kế toán Misa thực hành thực tế
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm Misa thực hành trên chứng từ thực tế, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế t...
Lớp học kế toán trên Excel thực hành lên sổ sách, lập BCTC
Dạy thực hành kế toán trên Excel bằng chứng từ thực tế để lên sổ sách, lập báo cáo tài chính cuối năm
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp thực tế (Uy tín + Chất lượng)
Khóa học thực hành kế toán tổng dạy thực hành lên sổ sách, lập BCTC, kê khai - làm báo cáo thuế hàng tháng, qu...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 58
Tổng truy cập: 126.820.025

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại