Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng - theo quý 2024

Hướng dẫn cách làm tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất hiện nay

Bước 1: Mở phần mềm HTKK
=> Nhập mã số thuế của doanh nghiệp muốn kê khai để đăng nhập vào phần mềm HTKK
Kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Bước 2: Lựa chọn tờ khai:
=> Vào mục “Thuế giá trị gia tăng
Chọn tờ khai thuế GTGT theo phương pháp DN áp dụng

+ Đối với các công ty áp dụng phương pháp kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì:
Chọn tờ khai: “Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT)(TT80/2021)” 
+ Đối với các công ty áp dụng phương pháp kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì:
Chọn tờ khai: “Tờ khai thuế GTGT (04/GTGT)(TT80/2021)” 
Các bạn bấm vào loại tờ khai thuế GTGT mà doanh nghiệp mà DN bạn đang áp dụng
 
Ví dụ: Công ty Kế Toán Thiên Ưng áp dụng phương pháp kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên sẽ bấm chọn vào tờ khai: “Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT)(TT80/2021)
 
Trong bài viết này, công ty đào tạo Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (Làm trên mẫu 01/GTGT). Còn nếu doanh nghiệp các bạn đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (Làm trên mẫu 04/GTGT) thì các bạn tham khảo tại đây: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Bước 3: Lựa chọn kỳ kê khai thuế GTGT
Sau khi các bạn bấm chọn loại tờ khai thì phần mềm HTKK sẽ hiện thị ra bảng chọn kỳ tính thuế:
Lựa chọn kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

* Lựa chọn CQT:
Phần mềm tự động lấy thông tin theo nội dung tại phần “Thông tin doanh nghiệp” đã khai báo trên phần mềm HTKK
Nhưng cho phép sửa. Nếu bạn kê khai cho các hoạt động như:xổ số kiến thiết, xổ số điện toán, động thăm dò khai thác dầu khí, Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính, nhà máy sản xuất điện khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính thì lựa chọn nơi nộp tờ khai cho các hoạt động đó
 
* Lựa chọn kỳ kê khai theo tháng hoặc theo quý:
Thuế GTGT là loại thuế có kỳ kê khai theo tháng hoặc theo quý
Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT được thực hiện theo quy định điểm a khoản 1 Điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Điều 9 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:
- Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:
+ Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. 
+ Doanh nghiệp mới thành lập
=> Lưu ý: Đối với các công ty đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý thì được quyền lựa chọn kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý
- Khai thuế giá trị gia tăng theo tháng áp dụng đối với:
+ Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng.
+ Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống nhưng lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. 
Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT
 
* Chọn Trạng thái tờ khai: 
Nếu là lần đầu làm tờ khai thuế GTGT cho kỳ tính thuế này thì chọn trạng thái “Tờ khai lần đầu
Chọn trạng thái “Tờ khai bổ sung” trong trường hợp: Sau khi DN nộp tờ khai lần đầu và đã nhận được Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế đối với Tờ khai thuế “Lần đầu” => Sau đó, DN phát hiện ra hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót => DN tiến hành làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế có sai sót đó thì sẽ thực hiện chọn trạng thái tờ khai là “Bổ sung” theo số thứ tự của từng lần bổ sung.
 
* Chọn danh mục ngành nghề: Chọn theo mục đích và hoạt động kê khai

* Chọn phụ lục kê khai: 
+ Nếu bạn kê khai cho các hoạt động như:xổ số kiến thiết, xổ số điện toán, động thăm dò khai thác dầu khí, Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính, nhà máy sản xuất điện khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính thì lựa chọn phụ lục tương ứng với các hoạt động đó
+ Đối với các công ty có phát sinh việc bán hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 nên công ty Thiên Ưng sẽ chọn thêm Phụ lục “PL_Giamthue_GTGT_23_24” để kê khai các hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT vào đó.

 
=> Sau khi chọn xong các thông tin tại bảng “Chọn kỳ tính thuế” thì bấm vào “Đồng ý” để vào giao diện của tờ khai thuế GTGT
Tờ khai thuế GTGT
 
 Đây là tờ khai thuế GTGT - Mẫu 01/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính) 

Nếu trong kỳ kê khai, doanh nghiệp có phát sinh việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được giảm thuế GTGT xuống còn 8% thì sẽ kê khai các mặt hàng được giảm thuế GTGT đó vào phụ lục “PL_Giamthue_GTGT_23_24” trước => để phần mềm tự động tổng hợp, cấn trừ vào chỉ tiêu 33 (Thuế GTGT của HH-DV 10%) trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Phụ lục giảm thuế GTGT

Chi tiết cách làm phụ lục “PL_Giamthue_GTGT_23_24” các bạn xem tại đây: Cách làm phụ lục giảm thuế GTGT "PL_Giamthue_GTGT_23_24" theo NĐ 94/2023/NĐ-CP

Cách làm tờ khai thuế GTGT Mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK như sau:

Về mặt tổng quan:
Hiện nay trên phần mềm HTKK không còn phụ lục mua vào - bán ra nữa  
=> Sự thay đổi này gây khó khăn cho kế toán khi tổng hợp số liệu để đưa vào tờ khai thuế GTGT 01/GTGT
Sau đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ đưa ra 1 vài gợi ý để các bạn có cách tổng hợp số liệu để đưa vào các chỉ tiêu trên tờ khai khi không có phụ lục:
Cách 1. Dùng số liệu đã hạch toán trên sổ sách kế toán:
+ Số liệu được lấy tại các sổ TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra, TK 133 - Thuế GTGT đầu vào
+ Kết hợp với các TK liên quan để tổng hợp số liệu
Song, Các này có nhiều hạn chế: Ngoài việc khó tổng hợp số liệu theo từng chỉ tiêu mà còn không có số liệu để đối chiếu, nếu các bạn định khoản hạch toán sai (thừa, thiếu hóa đơn, sai số tiền...) thì số liệu đưa lên tờ khai cũng sai theo
(Và thực tế là vẫn có nhiều điểm khác biệt giữa Luật thuế, và Luật kế toán khi ghi sổ)
Cách 2: Sử dụng số liệu trên PM kế toán:
Hầu hết các phần mềm kế toán hiện nay đều có phân hệ Thuế => Các bạn có thể sử dụng số liệu đã được tổng hợp trên phân hệ này để đưa vào các chỉ tiêu trên PM HTKK
Nếu phần mềm của cty các bạn đang dùng đã nâng cấp có mẫu tờ khai thuế GTGT 01/GTGT theo thông tư 26/2015/TT-BTC thì có thể sử dụng luôn được.
Cách 3: Sử dụng số liệu trên phần mềm lập hóa đơn điện tử, quản lý hóa đơn điện tử
Các bạn có thể vào phần mềm hóa đơn điện tử của doanh nghiệp bạn để kết xuất bảng kê hóa đơn
Cách 4: Dùng bảng tính Excel để tổng hợp số liệu mua vào - bán ra trên Excel theo đúng các chỉ tiêu trên tờ khai.
Bảng kê hóa đơn mua vào - bán ra
Mẫu biểu và cách kê khai 2 phụ lục này các bạn có thể xem và tải về tại đây:

Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ đi hướng dẫn các bạn lập từng chỉ tiêu cụ thể trên tờ khai thuế GTGT

- Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ kê khai không phát sinh các hoạt động mua bán HHDV thì DN vẫn phải lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế. Trên tờ khai, DN đánh dấu “X” vào ô chỉ tiêu [21] -  “Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ”.

Khi đánh dấu “X” vào chỉ tiêu [21], DN không cần phải điền số 0 vào ô mã số của các chỉ tiêu phản ánh giá trị và thuế GTGT của HHDV mua vào, bán ra trong kỳ.

- Chỉ tiêu [22]-Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước: số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu  [43] của Tờ khai thuế GTGT lần đầu của kỳ trước.

Chỉ tiêu này phần mềm sẽ tự cập nhập từ chỉ tiêu [43]: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau từ tờ khai thuế GTGT kỳ trước (nếu có)
Ví dụCác bạn đang thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý - Cho quý 2 năm 2024
Thì kỳ trước của quý 2 năm 2024 là quý 1 năm 2024
+ Giả định: Quý 1/2024: các bạn kê khai ra kết quả là chỉ tiêu 43 = 10.000.000 => Quý 1/2024 các bạn không phải nộp thuế => số tiền 10.000.000 này sẽ được chuyển sang chỉ tiêu 22 của kỳ sau - tức là chuyển sang chỉ tiêu 22 của quý 2 năm 2024

Chú ý:-  Nếu phần mềm không tự động cập nhập (do lỗi hoặc cài mới phần mềm mà các bạn không sao lưu dữ liệu -> không có dữ liệu để phần mềm tự động chuyển số liệu) thì các bạn tiến hành gõ tay số liệu.
Bạn sẽ phải kiểm tra lại số tiền tại chỉ tiêu 43 của tờ khai thuế kỳ trước là bao nhiều và điền đúng số tiền đó vào chỉ tiêu 22 của tờ khai thuế kỳ này.

Từ chỉ tiêu 23 đến chỉ tiêu 32a các bạn lấy số liệu theo 1 trong các cách mà Kế Toán Thiên Ưng đã gợi ý ở trên để đưa vào tờ khai
Trong đó:
- Chỉ tiêu [23]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng số giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT. Số liệu này được lấy từ số liệu dòng “Tổng giá trị HHDV mua vào” 
-
Chỉ tiêu [24]: Số liệu ghi vào mã số này được lấy từ số liệu ở dòng  “Tổng số thuế HHDV mua vào”
- Chỉ tiêu [25]: “Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này”: Đây là số tiền thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện được khấu theo quy định về Thuế GTGT. Chi tiết các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Kế Toán Thiên Ưng giúp các bạn phân biệt chỉ tiêu 24 và 25 như sau:
- Tổng quan:
+ 24 là thuế GTGT đầu vào
+ 25 là thuế GTGT được khấu trừ
=> Nguyên tắc 25 luôn nhỏ hơn hoặc bằng 24.
+ Nếu tất cả số thuế GTGT đầu vào đều được khấu trừ thì 24 = 25
+ Nếu trong số thuế GTGT đầu vào có phần thuế nào đó không đủ điều kiện khấu trừ thì 24> 25
Ví dụ: Trong Qúy 2/2024 công ty bạn mua 1 xe ô tô 4 chỗ với nguyên giá 1,8 tỷ, tiền thuế là 180 triệu
Xe này dùng cho giám đốc đi lại (Không sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn)
Thì theo khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT thì: số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ
Cho nên, khi kê khai:
+ Chỉ tiêu 23 = 1,8 tỷ
+ Chỉ tiêu 24 = 180 triệu
+ Chỉ tiêu 25 = 160 triệu
- Chỉ tiêu [26]: Là tổng doanh thu bán ra của các mặt hàng không chịu thuế phát sinh trong kỳ
-
Chỉ tiêu [27] = Chỉ tiêu [29] + Chỉ tiêu [30] + Chỉ tiêu [32] (Phần mềm tự động tổng hợp)
- Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [31] + Chỉ tiêu [33] (Phần mềm tự động tổng hợp)
Các chỉ tiêu từ 26 đến 33 là tổng hợp số liệu của doanh thu và thuế GTGT đầu ra theo các mức thuế suất:
+ Chỉ tiêu [29]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 0%
+ Chỉ tiêu [30]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 5%
+ Chỉ tiêu [31]: Tổng số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 5%
Phần mềm tự động tính: Chỉ tiêu [31] = Chỉ tiêu [30] x 5%
+ Chỉ tiêu [32]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 10%
+ Chỉ tiêu [33]: Tổng số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 10%
Phần mềm tự động tính: Chỉ tiêu [33] = Chỉ tiêu [32] x 10%
Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp có các mặt hàng được giảm thuế GTGT theo nghị định 94/2023/NĐ-CP và đã kê khai giảm thuế tại phụ lục “PL_Giamthue_GTGT_23_24” thì:
Trên tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT):
+ Cột giá trị HHDV của chỉ tiêu [32] gồm doanh thu của cả những mặt hàng chịu thuế 10% và của cả những mặt hàng được giảm thuế còn 8%;
+ Cột thuế GTGT của chỉ tiêu [33] cũng gồm tiền thuế của cả những mặt hàng chịu thuế 10% và của cả những mặt hàng được giảm thuế còn 8%;
Trong đó chỉ tiêu [33] = [32] * 10% - Tổng cột (6) trên 
PL_Giamthue_GTGT_23_24
(Phần mềm HTKK tự tính, tự trừ)
- Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế  trên tờ khai; => Đây là nơi để tập hợp DOANH THU bán ra của các mặt hàng “KHÔNG PHẢI KÊ KHAI NỘP THUẾ”
Các sản phẩm này đang được quy định tại điều số 5 của TT 219/2013/TT-BTC (Được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 193/2015/TT-BTC.
Ví dụ như: bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
- Các chỉ tiêu [34], [35], [36] :  Phần mềm sẽ tự nhảy số liệu cho các bạn.         
-
Chỉ tiêu [37], [38]: Điều chỉnh tăng giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước
+ Chỉ tiêu [37] “Điều chỉnh giảm”: Nhập điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).
+ Chỉ tiêu [38] “Điều chỉnh tăng”: Nhập số thuế điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).
Hai chỉ tiêu điều chỉnh 37 và 38 này sử dụng trong các trường hợp như:
+ Làm tờ khai bổ sung điều chỉnh số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước
Ví dụ: Ngày 15/05/2024 (tức quý 2/2024), công ty bạn làm tờ khai điêu chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế GTGT của Qúy 1/2024 để điều chỉnh giảm 1 triệu tiền thuế GTGT còn được khấu trừ (Kết quả của tờ khai bổ sung "KHBS" ra âm 1 triệu tại chỉ tiêu số 12 trong mục II trên TỜ KHAI BỔ SUNG (01/KHBS)) thì khi làm tờ khai của Q2/2024 các bạn đưa số tiền 1 triệu đó vào chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm) của tờ khai quý làm điều chỉnh (Qúy 2/2024)
Chi tiết các bạn tham khảo tại đây: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT
+ Điều chỉnh theo kết luận thanh tra của cơ quan thuế:
Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế có điều chỉnh tương ứng các kỳ tính thuế trước thì khai vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế (không phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế).

+ Chỉ tiêu [40] - Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ: số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [40] là số tiền thuế GTGT phải mang đi nộp trong kỳ. Hạn nộp tiền cũng chính là hạn nộp tờ khai.

+ Chỉ tiêu [43] - Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: khi có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [43] thì DN không phải nộp thuế trong kỳ. Số tiền này sẽ chuyển sang chỉ tiêu [22] của kỳ sau.

Bước 5: Nộp tờ khai:
Sau khi đã hoàn thành việc kê khai, các bạn kết xuất tờ khai
 dưới định dạng XML để nộp.

-  Hình thức nộp tờ khai: Qua mạng.

Tham khảo: Hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế qua mạng.

- Thời hạn nộp tờ khai:
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng sau.
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý: 
Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai của quý 2 năm 2024 => chậm nhất là ngày 31/07/2024

Bước 6: Nộp tiền thuế GTGT (Nếu có)
Sau khi hoàn thành tờ khai, để biết kỳ kê khai này doanh nghiệp bạn có phải nộp thuế tiền thuế GTGT hay không, các bạn sẽ tiến hành kiểm tra số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 40 và 43 trên tờ khai 01/GTGT
+ Trường hợp 1: Nếu có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 40 - Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ: Thì đây là số tiền mà các bạn phải mang đi nộp.
- Thời hạn nộp tiền thuế: Nếu sau khi các bạn kê khai xong tờ khai thuế mà có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 40 trên tờ 01/GTGT thì thời hạn nộp tiền thuế giống với thời hạn nộp tờ khai
Như trong tờ khai mẫu 01/GTGT bên trên Kế Toán Thiên Ưng đã kê khai thì chỉ tiêu 40 = 6.710.000đ. Số tiền này là tiền thuế GTGT của quý 2 năm 2024 nên hạn nộp 6.710.000đ tiền thuế GTGT này là ngày 31/07/2024
+ Trường hợp 2: Nếu có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 43 - Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau:
Thì kỳ kê kê này doanh nghiệp sẽ không phải nộp tiền thuế GTGT, chỉ cần nộp tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT qua mạng là xong
 

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn kê khai thuế GTGT thành công

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 185 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%...
Hướng dẫn cách kê khai thuế đối với các hóa đơn: không chịu thuế GTGT, không phải kê khai nộp thuế, thuế suất ...
Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất 2018 hiện nay. Các bạn vào tải phần...
Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2017
Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phư...
Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại
Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại trên tờ khai thuế GTGT theo Công văn 4943/TCT-KK Ngày 23/11...
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu theo phụ lục của thông tư 219/2013/TT-BTC ...
Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT- Mẫu số: 01/KHBS
Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh THUẾ GTGT - Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/201...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 40
Tổng truy cập: 126.266.720

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại