Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Hóa đơn giấy
Kế Toán Thiên Ưng
Xử lý hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ (đã kê khai thuế)

Hóa đơn viết sai đơn giá, số lượng, tiền thuế và thuế... hay tên công ty, địa chỉ, mã số thuế đã được Kế Toán Thiên Ưng chia sẻ các xử lý cụ thể TT 39/2014/TT-BTC và các công văn hướng dẫn các trường hợp đặc biệt khác tại bài viết: Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Còn ở bài này, Kế Toán Thiên Ưng cũng vẫn sẽ hướng dẫn các bạn xử lý tình huống khi viết sai hóa đơn nhưng ở một trường hợp đặc biệt hơn, đó là sai ở dòng tổng tiền thanh toán (do cộng tổng sai) so với số liệu ở cột thành tiền nên dẫn đến dòng số tiền viết bằng chữ cũng sai.hóa đơn viết sai
Cách xử lý:
1. Nếu hóa đơn viết sai đó chưa được dùng để kê khai thuế GTGT thì các bạn chỉ cần lập biên bản thu hồi, rồi xuất hóa đơn khác thay thế là xong.
2. Nếu hóa đơn của các bạn bị ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ nhưng mà đã kê khai thuế trên tờ khai thuế thì các bạn vẫn thực hiện như hướng dẫn tại Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập.
Cụ thể
Bên bán và bên mua sẽ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và sau đó bên bán suất hóa đơn điều chỉnh. Trên hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh tăng (hoặc giảm) tổng số tiền thanh toán đã ghi trên hóa đơn số... ký hiệu... ngày... tháng... năm...
(Chú ý: hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm).
Dưới đây, Công ty Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn lập hóa đơn điều chỉnh trong từng trường hợp cụ thể khi hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:

1. Xử lý hóa đơn viết sai dòng "Tổng cộng tiền thanh toán"

 

Trường hợp 1: Điều chỉnh giảm tổng thanh toán:
Ví dụ:
Ngày 21/03/2021, công ty Thiên Ưng bán điều hòa cho công ty Hà Yến
Khi giao hàng hóa, công ty Thiên Ưng đã xuất hóa đơn số 0005632, ký hiệu TU/21P
với nội dung trên hóa đơn như sau:
hóa đơn viết sai tổng thanh toán và số tiền bằng chữ
(Hóa đơn viết sai tổng thanh toán)
Hai công ty đã kê khai hóa đơn số 0005632, ký hiệu TU/21P vào kỳ quý 1/2021
- Ngày 4/5/2021, Công ty Hà Yến phát hiện ra hóa đơn số 0005632 bị sai số tiền tại dòng "Tổng thanh toán" (do cộng sai số tiền)
=> Bên bán và bên mua đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn vào ngày 4/5/2021
Ghi rõ sai sót:
+ Tổng tiền thanh toán đã viết sai: 10.880.000
+ Tổng tiền thanh toán đúng: 10.780.000
=> Số tiền chênh lệch đã viết cao hơn: 10.880.000 - 10.780.000 = 100.000
=> Vì hóa đơn viết sai cao hơn nên cần điều chỉnh giảm
=> Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh như sau:
Mẫu hóa đơn điều chỉnh tổng thanh toán
(Hóa đơn điều chỉnh giảm không được viết số âm (-))
Kê khai thuế: với hóa điều chỉnh số 0006046 này:
+ Bên bán sẽ kê khai âm vào bảng kê bán ra hoặc kê giảm tại chỉ tiêu số 32 trên tờ khai số 01/GTGT
+ Bên mua sẽ kê khai âm vào bảng kê mua vào hoặc kê khai giảm tại chỉ tiêu 23 trên tờ khai số 01/GTGT


Trường hợp 2: Điều chỉnh tăng tổng thanh toán:
Ví dụ
Ngày 25/03/2021, công ty Thiên Ưng bán điều hòa cho công ty Thành Long
Khi giao hàng hóa, công ty Thiên Ưng đã xuất hóa đơn số 0005763, ký hiệu TU/21P
với nội dung trên hóa đơn như sau:
Xử lý hóa đơn viết sai tổng thanh toán
(Hóa đơn viết sai tổng thanh toán)
Hai công ty đã kê khai hóa đơn số 0005763, ký hiệu TU/21P vào kỳ quý 1/2021
- Ngày 19/5/2021, Công ty Thiên Ưng phát hiện ra hóa đơn số 0005763 bị sai số tiền tại dòng "Tổng thanh toán" (do cộng sai số tiền)
=> Bên bán và bên mua đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn vào ngày 19/5/2021
Ghi rõ sai sót:
+ Tổng tiền thanh toán đã viết sai: 16.160.000
+ Tổng tiền thanh toán đúng: 17.160.000
=> Số tiền chênh lệch đã viết thấp hơn:17.160.000 - 16.160.000 = 1.000.000 
=> Vì hóa đơn viết sai thấp hơn nên cần điều chỉnh tăng
=> Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh như sau:
Mẫu hóa đơn điều chỉnh tổng số tiền thanh toán
Kê khai thuế: với hóa điều chỉnh số 0005946 này:
+ Bên bán sẽ kê khai tăng doanh số tại bảng kê bán ra hoặc kê tăng tại chỉ tiêu số 32 trên tờ khai số 01/GTGT
+ Bên mua sẽ kê khai tăng giá trị mua vào vào bảng kê mua vào hoặc kê khai tăng tại chỉ tiêu 23 trên tờ khai số 01/GTGT

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót liên quan đến số tiền khác trên hóa đơn 

2. Xử lý hóa đơn viết sai dòng "Số tiền viết bằng chữ"

Có thể là do sai chính tả hoặc sai thông tin so với số tiền tại dòng "Tổng cộng tiền thanh toán"
Ví dụ:
Ngày 28/02/2021, Công ty Thiên Ưng bán hàng cho công ty Bông Hồng Xanh
đã xuất hóa đơn số 0006009, ký hiệu TU/21P với nội dung như sau:
Hóa đơn viết sai dòng số tiền viết bằng chữ
=> 2 bên đã kê khai thuế hóa đơn số 0006009 vào kỳ kê khai quý 1 năm 2021
Ngày 08/5/2021, hai bên phát hiện ra hóa đơn có sai sót về số tiền viết bằng chữ
Vì hóa đơn đã kê khai thuế nên 2 bên đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi nhận sai sót như sau:
Nội dung viết sai: Dòng số tiền viết bằng chữ đã ghi là: Chín triệu tám trăm nghìn đồng
Nay điều chỉnh về thành: Tám triệu chín trăm nghìn đồng
và bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh như sau:
Mẫu hóa đơn điều chỉnh viết sai dòng số tiền bằng chữ
 
Kê khai thuế: với hóa điều chỉnh số 0006746 này:
Vì hóa đơn này không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế nên bên bán và bên mua sẽ không phải kê khai thuế GTGT cho hóa đơn này
2 bên lưu trữ hóa đơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh, kẹp cùng với hóa đơn viết sai số 0006009 để giải trình với CQT khi có yêu cầu

 
Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm cách viết hóa đơn điều chỉnh các sai sót không liên quan đến số tiền khác trên hóa đơn 
Cách viết hóa đơn điều chỉnh mã số thuế, ngày tháng, đơn vị tính, tên hàng hóa

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn điều chỉnh hóa đơn sai sót thành công.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 30 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT
Quy định về các nội dung bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn
Các loại - Hình thức hóa đơn tài chính hiện nay
Các loại và hình thức hóa đơn tài chính hiện nay đang được quy định tại thông tư 39/2014/TT - BTC và được sửa ...
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng
Cách làm Mẫu: TB01/AC Thông báo phát hành hóa đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/...
Những điều cần biết về hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ)
Tìm hiểu về nội dung ghi trên hóa đơn GTGT: tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mẫu số hóa đơn, liên hóa đơn...
Cách viết hóa đơn, kê khai, hạch toán hàng cho biếu tặng
Hướng dẫn cách viết hóa đơn, kê khai, hạch toán hàng cho biếu tặng nhân viên và khách hàng dịp lễ tết không th...
Xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua 2021
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua hàng khi hóa đơn chưa kê khai thuế hoặc đ...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 45
Tổng truy cập: 125.674.378

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại