Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Mô Tả Công Việc Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng
Công việc của kế toán tại Doanh nghiệp mới thành lập 2024

 CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN THUẾ
TẠI DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Sau khi được cấp GPĐKKD doanh nghiệp cần làm các công việc sau:

STT Công Việc Phải Làm Thời hạn
Thời điểm làm
Nơi nộp
1 Kê Khai - Nộp Lệ Phí Môn Bài   CQT quản lý trực tiếp
  1.1. Tờ khai lệ phí môn bài Chậm nhất là ngày 30/1 năm sau năm thành lập
  1.2 Tiền lệ Phí môn bài
Doanh nghiệp mới thành lập được miễn tiền lệ phí môn bài năm đầu tiên
Từ các năm sau (Năm sau năm thành lập) phải nộp tiền lệ phí môn bài: Chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm
  Chi tiết các bạn xem tại đây: Kê khai nộp lệ phí môn bài 2024  
2 Mở tài khoản ngân hàng    
   Làm thủ tục mở Tài khoản với Ngân hàng
(Bắt đầu từ ngày 01/05/2021. Doanh nghiệp không phải đăng ký TKNH với sở kế hoạch đầu tư nữa)
 - DN phải mở TKNH trước khi thanh toán các hóa đơn giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi mua hàng hóa dịch vụ để được khấu trừ thuế gtgt đầu vào, tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
- Để nộp được thuế điện tử thì doanh nghiệp cũng cần phải có TKNH mới nộp được
 Ngân hàng muốn mở TK 
3 Mua dịch vụ chữ kỹ số    
   để:
+ Nộp tờ khai thuế qua mạng
+ Nộp tiền thuế điện tử
+ Nộp hồ sơ bảo hiểm qua mạng
Sau khi mua dịch vụ chữ ký số thì doanh nghiệp tiến hành đăng ký nộp tờ khai thuế qua mạng và nộp tiền thuế điện tử với cơ quan thuế  Mua của nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số
4  Phát hành hóa đơn điện tử Cần làm Trước khi bán hàng, cung cấp dịch vụ để khi bán HH-DV có hóa đơn để xuất cho khách hàng  Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với CQT quản lý trực tiếp
 
 Mua của nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
   
5 Xây dựng thang bảng lương   Lưu tại DN
  DN phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Trước khi tuyển dụng lao động Theo điều 93 của Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14
  Từ ngày 01/01/2021, bắt đầu kể từ khi Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14 có hiệu lực thì: Doanh nghiệp không còn phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan nhà nước nữa.
mà chỉ cần: (1) Xây dựng - (2) Tham khảo ý kiến - (3) Công khai trước khi thực hiện
6 Xây dựng quy chế lương thưởng   Lưu tại DN
7 Làm hợp đồng lao động Khi có lao động vào làm việc Lưu tại DN
8 Làm thủ tục tham gia bảo hiểm bắt buộc Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên Cơ Quan bảo hiểm quận huyện nơi DN đóng địa bàn
9
Đăng ký mã số thuế TNCN
Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế CQT quản lý trực tiếp
10 Đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế. CQT quản lý trực tiếp
11 Kê khai tính thuế GTGT Theo tháng hoặc theo quý
Không phát sinh đầu ra, đầu vào cũng phải làm tờ khai
 
  11.1. Xác định/Lựa chọn phương pháp kê khai tính thuế GTGT: Khấu trừ hoặc trực tiếp => Công việc này đã được thực hiện từ khi làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp rồi (Các bạn có thể xem tại giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc tra cứu thông tin mã số thuế của DN là ra phương pháp kê khai tính thuế GTGT của DN)
Lưu ý rằng: Hiện nay, DN không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp kê khai tính thuế nữa
-Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:
+ DN đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT đến cơ quan thuế.
+ DN đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 04/GTGT đến cơ quan thuế.
11.2. Xác định -> Lựa chọn kỳ kê khai: theo tháng hoặc theo quý
+ DN phải tự xác định trước khi thực hiện kê khai
+ Doanh nghiệp mới thành lập thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.
 
12 Kê khai thuế thu nhập cá nhân    
  12.1. Xác định -> Lựa chọn kỳ kê khai: theo tháng hoặc theo quý
+ DN phải tự xác định trước khi thực hiện kê khai
+ Doanh nghiệp mới thành lập thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý.
+ Lưu ý: DN không phát sinh số thuế TNCN phải khấu trừ thì không phải làm tờ khai
 
       
13 Xây dựng hệ thống bộ máy kế toán trong doanh nghiệp    
  13.1. Xây dựng / Mua công cụ ghi sổ là phần mềm kế toán hoặc file Excel Trước khi tiến hàng hạch toán ghi sổ  
  13.2. Xác định/lựa chọn chế độ kế toán  
  13.3. Lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho Trước khi tiến hàng hạch toán hàng tồn kho  
  13.4. Lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho Trước khi tính giá xuất kho  
14 Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Trước khi trích khấu hao CQT quản lý trực tiếp

Lưu ý:
1. Từ ngày 15/10/2020: DN mới thành lập Không cần phải làm khai trình sử dụng lao động nữa
Các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo mẫu biểu của Nghị định 122/2020/NĐ-CP thì không cần phải khai tình việc sử dụng lao động khi mới thành lập nữa. mà cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan này sẽ phối hợp trong việc trao đổi, cập nhật thông tin của doanh nghiệp.
Theo quy định cụ thể tại khoản 2, điều 10 của Nghị định 122/2020/NĐ-CP như sau:
"Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định này thì không phải khai trình việc sử dụng lao động""
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP đã bao gồm nội dung khai trình việc sử dụng lao động rồi (Đây là 1 dạng Hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục được quy định tại Nghị định 122/2020/NĐ-CP về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn doanh nghiệp)
- Nhưng vẫn phải làm báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm - cuối năm:
+ Áp dụng Mẫu số 01/PLI của NĐ 145/2020/NĐ
+ Bỏ mẫu 05 và 07 theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH.
2. Thời hạn góp vốn: theo Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 (ban hành ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021)
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:
Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công ty cổ phần:
Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua.
 kế toán tại doanh nghiệp mới thành lập

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 37 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mô tả công việc của Kế Toán Tiền Lương 2024
Bảng mô tả nhiệm vụ công việc của kế toán tiền lương theo quy trình làm việc của kế toán tiền lương trong doan...
Mô tả công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp
Đây là những công việc mà một nhân viên kế toán Thuế chuyên nghiệp phải làm trong doanh nghiệp thực tế.
Mô tả công việc của kế toán tổng hợp
Mô tả công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp thực tế
Mô tả công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp
Kế toán bán hàng phải làm những gì? Công việc của kế toán bán hàng là gì? Kế Toán Thiên Ưng sẽ mô tả công việc...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 40
Tổng truy cập: 126.753.877

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại