Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT 2024

Kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT là công việc khá phức tạp đối với các bạn kế toán Thuế chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong bài viết này Kế Toán Thiên Ưng xin được hướng dẫn các bạn kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng.

I. Tổng quan về kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT khi có sai sót:
1. Căn cứ hướng dẫn:
- Điều 47 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (ban hành ngày 13/06/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020)
- Khoản 4, điều 7 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP Có hiệu lực từ 5/12/2020
2. Thời điểm kê khai điều chỉnh bổ sung
Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót 
3. Thời hạn kê khai điều chỉnh bổ sung: Theo điều 47 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. 
- Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:
+ Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;
+ Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.
4. Nguyên tắc khai bổ sung: Sai Đâu - Sửa Đấy (Vào PM HTKK -> Chọn tờ khai có sai sót -> Tìm đến lỗi sai và sửa thành đúng)
5. Phạt vi phạm:
- Nếu nộp hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh trước khi CQT công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại DN:
+ DN tự phát hiện ra tờ khai thuế GTGT bị sai => Sau đó làm Đ/C – BS nộp lại BC đúng trước khi CQT công bố QĐ kiểm tra tại DN thì không bị phạt vi phạm hành chính.
+ Nhưng nếu việc Đ/C BS làm tăng số tiền thuế phải nộp thì sẽ bị phạt nộp chậm
- Nếu làm sai nhưng không tự giác Đ/C hoặc nộp tờ khai ĐC – BS sau khi CQT phát hiện ra khi kiểm tra sẽ bị phạt:
+ Trường hợp: khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế: sẽ bị phạt từ 1.500.000 – 2.500.0000
Theo khoản 2 điều 12 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020)
+ Trường hợp: Kê khai sai có liên quan đến căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp: sẽ bị phạt 5.000.000 – 8.000.0000
Theo khoản 3 điều 12 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP
+ Trường hợp: Khai sai => dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp thì bị phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, phải nộp thêm (Đây là trường hợp: Có căn cứ để KK (hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ) nhưng đưa số liệu vào tờ khai bị sai)
Theo điều 16 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP 
Chi tiết các bạn xem tại đây: Phạt hành vi kê khai sai, làm sai tờ khai thuế
+ Trường hợp: Trốn thuế: Phạt 1 – 3 lần số thuế trốn
(Đây là trường hợp: Không có căn cứ để KK hoặc giả mạo thông tin (Hóa đơn giả, mua hóa đơn, sử dụng bất hợp phát hóa đơn). KK các Thông tin ko có thật)
Theo điều 17 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP 
Theo điểm d, khoản 2, điều 138 của Luật quản lý thuế mới. 
Chi tiết các bạn xem tại đây: Mức phạt hành vi trốn thuế mới nhất

II. Cách thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

- Trước đây việc kê khai bổ sung thuế GTGT được thực hiện theo Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì việc kê khai bổ sung được chia ra làm 2 trường hợp: Trong và ngoài hạn nộp tờ khai:
+ Nếu trong hạn nộp: thì các bạn chỉ cần làm và nộp lại là xong, không cần phải làm tờ khai bổ sung hay giải trình gì cả. CQT sẽ coi bản gửi cuối cùng là bản chính thức
+ Còn nếu ngoài thời hạn nộp tờ khai: Thì DN mới phải làm tờ khai bổ sung
- Nhưng hiện nay, việc thực hiện kê khai bổ sung thuế GTGT làm theo Luật quản lý thuế mới và NĐ 126/2020/NĐ-CP nên sau khi các bạn nộp tờ khai thuế lần đầu rồi mà phát hiện ra tờ khai thuế bị sai thì đã được nộp hồ sơ khai bổ sung rồi (Không cần phân biệt trong hay ngoài hạn nộp tờ khai nữa)
-> Nếu như các bạn vẫn để trạng thái là lần đầu để nộp lại thì hệ thông thuedientu sẽ không cho nộp và yêu cầu thực hiện nộp tờ khai bổ sung.
 
Điều kiện để có thể thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung trên PM HTKK: Trên phần mềm HTKK tại máy tính thực hiện phải tồn tại tờ khai của kỳ có sai sót
Ví dụ: Muốn làm kê khai điều chỉnh bổ sung cho quý 1/2024 thì tại phần mềm HTKK trên máy tính đang muốn thực hiện làm điều chỉnh bổ sung đó phải tồn tại (tức là có dữ liệu) của tờ khai quý 1/2024 rồi
 

Trình tự thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung trên phần mềm HTKK:

Đăng nhập vào phần mềm HTKK thực hiện:
- Bước 1: Chọn tờ khai đã kê khai sai
Làm sai tờ khai thuế nào thì vào mục loại Thuế đó để chọn
Ví dụ: Công ty Kế Toán Thiên Ưng làm sai tờ khai thuế GTGT thì khi làm điều chỉnh bổ sung sẽ vào mục “Thuế Giá Trị Gia Tăng” để chọn loại tờ khai cần điều chỉnh
Tờ khai sai đó được làm và nộp cho CQT theo mẫu nào, của thông tư nào thì chọn đúng mẫu đó, theo thông tư đó
Ví dụ: Công ty Kế Toán Thiên Ưng làm sai Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT (TT80/2021) nên khi làm điều chỉnh bổ sung sẽ chọn mẫu tờ khai để điều chỉnh bổ sung là: Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) (TT80/2021)
- Bước 2: Chọn kỳ đã kê khai sai
Tờ khai đó bị sai ở kỳ nào thì chọn đúng kỳ bị sai đó
Ví dụ: Công ty Kế Toán Thiên Ưng làm sai tờ khai thuế GTGT của kỳ quý 1/2024 nên khi làm điều chỉnh bổ sung sẽ chọn đúng kỳ cần điều chỉnh bổ sung là kỳ: quý 1/2024
- Bước 3: Chọn trạng thái tờ khai: 
Kể từ thời điểm Doanh nghiệp đã nhận được Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế đối với Tờ khai thuế “Lần đầu” mà muốn nộp lại tờ khai của kỳ tính thuế đó thì phải chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai bổ sung 
(Không phân biệt trong hay ngoài thời hạn nộp tờ khai)
Ví dụ: Công ty Kế Toán Thiên Ưng đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2024 cho cơ quan thuế vào ngày 10/04/2024 và đã nhận được thông báo chấp nhận của CQT vào ngày 11/04/2024 rồi khi nên khi thực hiện điều chỉnh sai sót sau thời điểm đã nhận được hông báo chấp nhận của CQT đó => Thì phải chọn trạng thái tờ khai là: Tờ khai bổ sung 
- Bước 4: Chọn số lần khai bổ sung
Ví dụ: ngày 10/04/2024, đã nộp tờ khai Q1/2024 lần đầu được CQT chấp nhận vào ngày 11/04/2024
+ Đến ngày 15/04/2024, phát hiện tờ khai Q1/2024 bị sai và làm điều chỉnh bổ sung thì chọn trạng thái tờ khai là tờ khai bổ sung: Lần 1 (đây là lần đầu tiên làm tờ khai bổ sung cho kỳ Q1/2024 bị sai sót) (Đã được CQT chấp nhận tờ khai bổ sung lần 1 vào ngày 16/04/2024)
+ Đến ngày 18/04/2024, lại phát hiện tờ khai Q1/2024 đã điều chỉnh lần 1 vào ngày 15/04/2024 vẫn bị sai nên lại làm điều chỉnh bổ sung thì chọn trạng thái tờ khai là tờ khai bổ sung: Lần 2 (đây là lần thứ 2 làm tờ khai bổ sung cho kỳ Q1/2024 bị sai sót)
+ Cứ thế tăng lên cho các lần sau nếu tiếp tục phát hiện ra sai sót tiếp
- Bước 5: Kiểm tra lại ngày lập KHBS (khai bổ sung)
Phần mềm mặc định lấy theo ngày trên máy tính (Nhưng vẫn cho phép sửa)
Lưu ý:
+ Ngày lập tờ khai bổ sung phải <= Hạn nộp tờ khai chính thức + 10 năm 
+ Ngày bổ sung không được lớn hơn ngày hiện tại (tức là không được nhập ngày lập KHBS lớn hơn ngày trên máy tính của bạn)
- Bước 6: Bấm “Đồng ý” để vào tờ khai điều chỉnh
Sau khi đã lựa chọn xong các thông tin tại bảng “Chọn kỳ tính thuế” thì các bạn bấm vào “Đồng ý” để vào tờ khai điều chỉnh
Lưu ý: 
Nếu ở tờ khai lần đầu hoặc lần bổ sung N-1, NTT đã kê khai phụ lục nào thì ở Tờ khai bổ sung/ Tờ khai bổ sung lần N, Phần mềm sẽ mặc định tích chọn phụ lục đó và cho phép NNT đính kèm thêm cả các phụ lục khác chưa được kê khai.
- Bước 7: Điều chỉnh tờ khai
Phần mềm sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần 2 thì lấy dữ liệu lần bổ sung 1, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1).
Doanh nghiệp sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS (NNT không kê khai trên KHBS)
Cách thực hiện điều chỉnh tờ khai như sau:
Tìm đến lỗi sai trên tờ khai để sửa thành đúng: thực hiện theo đúng nguyên tắc “Sai đâu - Sửa đấy” 
=> Tìm đến tất cả các lỗi sai trên tờ khai để điều chỉnh thành đúng (1 lần làm tờ khai điều chỉnh có thể điều chỉnh cho tất cả các lỗi sai (không phân biệt sai bao nhiêu lỗi, sai ở bao nhiêu chỉ tiêu, đầu ra hay đầu vào -> Cứ phát hiện ra chỉ tiêu đó bị sai thì điều chỉnh tất)
+ Đối với lỗi sai tại phụ lục thì thực hiện điều chỉnh tại phụ lục
+ Đối với lỗi sai tại chỉ tiêu 22 thì thực hiện sửa trực tiếp tại chỉ tiêu 22
+ Đối với các lỗi sai liên quan đến hóa đơn đầu vào thì thực hiện điều chỉnh: sửa trực tiếp tại các chỉ tiêu liên quan như 23, 24, 25 hoặc 23a, 24a (Cứ chỉ tiêu nào sai thì sửa chỉ tiêu đó thành đúng, hoặc tất cả các chỉ tiêu này đều bị sai thì sửa tất cả thành đúng)
+ Đối với các lỗi sai liên quan đến hóa đơn đầu ra thì thực hiện điều chỉnh: sửa trực tiếp tại các chỉ tiêu liên quan như: 26, 29, 30, 31, 32, 33 hoặc 32a (Hóa đơn đầu ra đó ghi thuế suất bao nhiêu % -> liên quan đến chỉ tiêu nào thì sửa chỉ tiêu đó thành đúng) 
+ Đối với lỗi sai tại chỉ tiêu 37, 38 hoặc chỉ tiêu 39a thì thực hiện sửa trực tiếp tại chỉ tiêu 37, 38 hoặc chỉ tiêu 39a 
Cách thực hiện điều chỉnh:
+ Sai cao hơn thì trừ đi (Cần điều chỉnh giảm thì trừ đi)
+ Sai thấp hơn thì cộng vào (Cần điều chỉnh tăng thì cộng vào)
 
- Bước 8: Nhập mã giao dịch điện tử Tại tab “01-KHBS”: 
Thực hiện tại tab TỜ KHAI BỔ SUNG (01-KHBS)
Tại Chỉ tiêu [02]: Mã giao dịch điện tử của tờ khai lần đầu có sai, sót cần bổ sung, điều chỉnh.
Tiến hành nhập mã giao dịch điện tử trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế theo mẫu 01-2/TB-TĐT của hồ sơ khai thuế lần đầu.
Cách tra cứu giao dịch điện tử:
Cách 1: Tra cứu trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn
Cách 2: Kiểm tra tại thông báo tiếp nhận hoặc xác nhận hồ sơ thuế điện tử đã được gửi vào Mail cho doanh nghiệp 
Lưu ý: Hiện nay thì nếu bạn không nhập mã giao dịch điện tử lên tờ khai bổ sung 01/KHBS thì khi bạn bấm “Ghi” phần mềm sẽ cảnh báo (và đưa ra thông tin là "Bắt buộc nhập")
Nhưng nếu bạn không nhập thông tin về giao dịch điện tử lên tờ khai bổ sung 01/KHBS thì bạn vẫn kết xuất được tờ khai vẫn nộp được hồ sai khai bổ sung qua mạng
- Bước 9: Bấm “Tổng hợp KHBS” 
Để phần mềm tổng hợp số liệu lên tờ khai bổ sung (01/KHBS) và bản giải trình khai bổ sung (01-1/KHBS)
Sau khi bấm "Tổng hợp KHBS" thì phần mềm sẽ hiện thị ra thông báo "Tổng hợp dữ liệu lên KHBS thành công" thì các bạn bấm vào "Đóng"
Bước 10: Xác định kết quả của việc kê khai điều chỉnh bổ sung
Xác định tại tờ khai bổ sung (01/KHBS)
Cụ thể là tại: Phần A 
A. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp, tăng/giảm số thuế được khấu trừ, tăng/giảm số thuế đề nghị hoàn:
I. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp:
1. Số thuế phải nộp trên tờ khai điều chỉnh tăng/giảm:
Dòng tổng cộng, Mã chỉ tiêu số [10] Tăng/giảm số thuế phải nộp 
Phần mềm tự động lấy Số liệu từ cột (7) của bản giải trình mẫu số 01-1/KHBS (số liệu điều chỉnh tăng, giảm phải nộp)
Lưu ý:
Chỉ tiêu [07] của Bản giải trình mẫu số 01-1/KHBS = Chỉ tiêu [10] + chỉ tiêu [11] 
Trong đó:
Mã chỉ tiêu số [10] lấy từ việc điều chỉnh tờ khai 01/GTGT
Mã chỉ tiêu số [11] lấy từ việc điều chỉnh phụ lục phân bổ 01-6/GTGT (cssx)
Dòng tổng cộng, Mã chỉ tiêu số [12] Tăng/giảm số thuế khấu trừ
Phần mềm tự động lấy từ Chỉ tiêu [08] bên phụ lục 01-1/KHBS
Xác định kết quả:
+ Hiển thị ra 0 tức là không liên quan
+ Phát sinh số tiền với giá trị dương -> Tức là tăng
+ Phát sinh số tiền có dấu ngoặc đơn là giá trị âm -> Tức là giảm
Trường hợp 1: Mã chỉ tiêu số [10] > 0 => Kết quả: Tăng số tiền thuế GTGT còn phải nộp 
=> Phải mang số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu 10 đi nộp, Cùng với số tiền phạt chậm nộp tại mục 3, phần I (nếu có) (phần mềm tự động tính, cho phép sửa -> Cần phải kiểm tra và xác định lại (nếu phần mềm tính không đúng))
Lưu ý:
Theo quy định tại khoản 1, điều 55 của Luật quản lý thuế thì: 
“Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.”
Nên:
+ Nếu làm tờ khai điều chỉnh bổ sung trong thời hạn nộp tiền thuế của kỳ tính thuế có hồ sơ sai sót đó thì dù có phát sinh chỉ tiêu số [10] > 0 tức là tăng số thuế phải nộp thì sẽ không bị phạt chậm nộp (dòng “b) Số tiền chậm nộp” trong mục 3 sẽ vẫn bằng 0) (Tình huống số 1 của công ty Thiên Ưng Thuộc vào trường hợp này) 
+ Nếu làm tờ khai điều chỉnh bổ sung ngoài thời hạn nộp tiền của kỳ tính thuế có hồ sơ sai sót đó thì sẽ có phát sinh chỉ tiêu số [10] > 0 tức là tăng số thuế phải nộp thì đây là số phạt chậm nộp phải nộp về NSNN cũng với số tiền phải nộp thêm tại chỉ tiêu số 10 (dòng “b) Số tiền chậm nộp” trong mục 3 sẽ vẫn xuất hiện số tiền chậm nộp)
Cách tính số tiền phạt chậm nộp khi làm tờ khai điều chỉnh bổ sung các bạn vui lòng xem tại đây:
Trường hợp 2: Mã chỉ tiêu số [10] < 0 => Kết quả: giảm số thuế GTGT phải nộp
Trường hợp 2.1: Chưa nộp số tiền thuế ở tờ khai sai sót đang điều chỉnh: thì thực hiện bù trừ và nộp theo số đã điều chỉnh
Ví dụ: 
Ngày 15/04/2024: Làm tờ khai thuế GTGT lần đầu cho kỳ quý 1/2024 ra chỉ tiêu 40 = 1.000.000 => Đã nộp hồ sơ kê khai thuế quý 1/2024 qua mạng và đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế => Nhưng chưa nộp tiền thuế 1.000.000đ phát sinh tại chỉ tiêu 40 đó về NSNN.
=> Đến ngày 20/04/2024: Phát hiện ra tờ khai quý 1/2024 bị sai => Làm tờ khai điều chỉnh bổ sung lần 1 => Ra số tiền tại mã chỉ tiêu số 10 trên tờ khai bổ sung 01/KHBS là âm 500.000 (Tức là giảm số tiền thuế phải nộp 500.000đ)
=> Sau khi nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung lần 1: thì số tiền thuế còn phải nộp là: 1.000.000đ (tờ khai lần đầu) – 500.000đ (tờ khai bổ sung lần 1) = 500.000đ (đây chính là số tiền sẽ nộp về cơ quan thuế)
Trường hợp 2.2: Đã nộp số tiền thuế ở tờ khai sai sót đang điều chỉnh: thì Doanh nghiệp tự theo dõi số tiền phát sinh âm tại chỉ tiêu 10 này và bù trừ vào các kỳ sau, khi phát sinh tiền thuế phải nộp
(Trường hợp này được xác định là đã nộp thừa tiền thuế)
Ví dụ: 
Qúy 1/2024: Ngày 15/04/2024, công ty A thực hiện làm và nộp tờ khai thuế GTGT lần đầu của Q1/2024
Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 40 – thuế GTGT phải nộp = 10.000.000 
=> Đã nộp về NSNN
Ngày 10/05/2024, Công ty A phát hiện tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 có sai sót và thực hiện làm điều chỉnh bổ sung lần 1 tờ khai thuế GTGT của Q1/2024:
Trên tờ khai bổ sung (01/KHBS) Ra kết quả tại chỉ tiêu 10 = (5.000.000) (giảm số thuế GTGT phải nộp 5.000.000đ) 
=> Sau khi điều chỉnh tờ khai xong => Nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung lần 1 về về cơ quan thuế rồi thì đây chính là số tiền thuế GTGT công ty A đã nộp thừa => Công ty A sẽ tự theo dõi và bù trừ vào các kỳ sau
Ngày 15/7/2023: Công ty A thực hiện làm và nộp tờ khai thuế GTGT của Q2/2024
Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 40 – thuế GTGT phải nộp = 3.000.000đ 
Tiến hành bù từ: 5.000.000 phát sinh âm tại chỉ tiêu số 10 trên tờ khai điều chỉnh bổ sung 01/KHBS của quý 1/2024:
5.000.000đ (đã nộp thừa đang theo dõi) bù trừ với 3.000.000 phải nộp của quý 2/2024 = 5.000.000đ – 3.000.000đ = 2.000.000đ (đây là số tiền vẫn còn thừa sau bù trừ) => Công ty A tiếp tục theo dõi tiếp để bù trừ vào kỳ sau
Ngày 20/10/2024: Công ty A thực hiện làm và nộp tờ khai thuế GTGT của Q3/2024
Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 40 – thuế GTGT phải nộp = 8.000.000 
Tiến hành bù trừ số tiền đã nộp thừa của quý 1/2024 vẫn còn chưa bù trừ hết là 2.000.000đ (đang theo dõi) với Số tiền thuế GTGT phải nộp của quý 3/2024 là 8.000.000 
= 8.000.000 – 2.000.000 = 6.000.000 => Đây là số tiền còn phải nộp về NSNN sau khi bù trừ 
Trường hợp 3: Mã chỉ tiêu số [12] > 0 => Kết quả: Tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ
=> Cho số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu 12 trên tờ khai bổ sung “01/KHBS” này vào chỉ tiêu 38 – Điều chỉnh tăng trên tờ khai 01/GTGT của kỳ kê khai thuế GTGT hiện tại (kỳ làm bổ sung điều chỉnh) 
Kỳ hiện tại là kỳ nào?
Ví Dụ: 
Ngày 05/04/2024: đã làm và nộp tờ khai lần đầu của qúy 1/2024 và đã được cơ quan thuế gửi thông báo chấp nhận
Ngày 15/6/2024 (Quý 2/2024) thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai quý 1/2024 (Đây là kỳ làm tờ khai điều chỉnh bổ sung ) 
Trên tờ khai bổ sung 01/KHBS ra chỉ tiêu 12 = 5.000.000 (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ)
=> Cho số tiền 5.000.000 này vào chỉ tiêu 38 của Qúy 2/2024 (đây là kỳ hiện tại, kỳ (quý) thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung)
Trường hợp 4: Mã chỉ tiêu số [12] < 0 => Kết quả: giảm số tiền thuế GTGT được khấu trừ
=> Cho số tiền phát sinh âm tại chỉ tiêu 12 trên tờ khai bổ sung “01/KHBS” này vào chỉ tiêu 37 – Điều chỉnh giảm trên tờ khai 01/GTGT của kỳ kê khai thuế GTGT hiện tại 
Lưu ý: Nếu DN làm điều chỉnh bổ sung thông tin trên phụ lục 01-6/GTGT (CSSX) thì xác định kết quả tại Mã chỉ tiêu số [11] tương tự như Mã chỉ tiêu số [10] 
- Bước 11: Ghi lý do điều chỉnh
Ghi tại tab 01-1/KHBS BẢN GIẢI TRINH KHAI BỔ SUNG
Tại cột 8 – Lý do: ghi lý do vì sao doanh nghiệp làm tờ khai điều chỉnh bổ sung
      
- Bước 12: ấn “Ghi” để kiểm tra thông tin
 
- Bước 13: Kết xuất XML và gửi tờ khai bổ sung qua mạng

Cách làm tờ khai điều chỉnh bổ sung

 

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 162 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%...
Hướng dẫn cách kê khai thuế đối với các hóa đơn: không chịu thuế GTGT, không phải kê khai nộp thuế, thuế suất ...
Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất 2018 hiện nay. Các bạn vào tải phần...
Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2017
Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phư...
Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại
Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại trên tờ khai thuế GTGT theo Công văn 4943/TCT-KK Ngày 23/11...
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu theo phụ lục của thông tư 219/2013/TT-BTC ...
Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT- Mẫu số: 01/KHBS
Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh THUẾ GTGT - Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/201...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 56
Tổng truy cập: 126.266.990

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại