Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Hóa đơn giấy
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai mới nhất 2021

Tổng hợp các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn 2021 mới nhất khi viết sai nội dung của hóa đơn như viết sai số tiền, viết sai thuế suất, sai mã số thuế, sai đơn vị tính, sai tên hàng hóa, sai đơn giá thành tiền...

Theo hướng dẫn tại điều khoản 3, điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về cách xử lý hóa đơn đã lập có sai sót mà người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
Dưới đây, Công ty đào tạo Kế Toán Thiên Ưng sẽ cung cấp cho các bạn các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn trong từng trường hợp cụ thể:

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn tăng giảm số tiền
- Sử dụng khi: hóa đơn đã lập và đã kê khai thuế sau đó phát hiện ra bị sai số lượng, đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, thuế suất, tiền thuế, tổng thanh toán.
+ Nếu hóa đơn viết sai cao hơn so với thỏa thuận thực tế: thì lập biên bản điều chỉnh giảm
Ví dụ 1: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/TU-BM với công ty Bình Minh
+ Trên hợp đồng kinh tế thỏa thuận: đơn giá bán: 11 triệu (đã bao gồm thuế GTGT)
+ Nhưng ngày 26/02/2021, bán hàng lại xuất hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/21P ghi đơn giá là: 11 (chưa bao gồm thuế GTGT)
+ Mà hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/21P đã được 2 bên kê khai thuế GTGT vào quý 1/2021
+ Đến ngày 05/5/2021, Công ty Bình Minh phát hiện ra hóa đơn viết sai đơn giá nên hai bên lập biên bản xác nhận sai sót và điều chỉnh hóa đơn như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN 
(Số 01/TU-BM)
Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/TU-BM ký ngày 26/02/2021
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .
Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2021 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG                       
Mã số thuế : 0106208569                                                                                           
Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY CP BÌNH MINH
Mã số thuế : 0106334335                                                                                           
Địa chỉ : Số 9A, ngõ 181, đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Đại diện: Bà Nguyễn Thị Minh    Chức vụ: Giám đốc
Sau khi kiểm tra lại đơn giá của Bàn họp 6m8 BHC68 đã ghi tại hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/21P ngày 26/02/2021 so với thỏa thuận tại hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT/TU-BM ký ngày 26/02/2021 chúng tôi xác nhận: Hóa đơn đã ghi sai đơn giá

1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 0000659, ký hiệu TU/21P ngày 26/02/2021

Tên hàng hoá dịch vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Bàn họp 6m8 BHC68 Chiếc 01 11.000.000 11.000.000 1.100.000 12.100.000
 
2. Hai bên thống nhất điều chỉnh thành:

Tên hàng hoá dịch vụ  ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
Bàn họp 6m8 BHC68 Chiếc 01 10.000.000 10.000.000 1.000.000 11.000.000
 
Do hóa đơn viết đơn giá sai cao hơn nên bên bán có trách nhiệm xuất hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của Bàn họp 6m8 BHC68, cụ thể :

Điều chỉnh giảm Đơn giá Thành tiền Tiền thuế Tổng thanh toán
1.000.000 1.000.000 100.000 1.100.000
 
- Số tiền điều chỉnh sẽ được hai bên thực hiện kê khai hạch toán theo quy định.
- Tổng tiền thanh toán (1.100.000) sẽ được bù trừ vào công nợ phải trả của bên mua.
- Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
 
Đối với trường hợp giảm giá hàng bán không phải do hóa đơn viết sai đơn giá mà là do hàng bị lỗi mà bên bán đồng ý thực hiện giảm giá sau khi bán hàng
thì trước khi xuất hóa đơn giảm giá các bạn cũng phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc biên bản xác nhận hàng lỗi kém chất lượng
Chi tiết về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giảm giá hàng bán và mẫu hóa đơn giảm giá hàng bán các bạn xem tại đây: Cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán

+ Nếu hóa đơn viết sai thấp hơn so với thỏa thuận thực tế: thì lập biên bản điều chỉnh tăng
Ví dụ 2: Ngày 28/02/2021, Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng kinh tế số 09/HĐKT/TU-THL với công ty Tân Hoàng Long
- Trên hợp đồng kinh tế thỏa thuận việc mua bán:
+ Mặt hàng: Ghế Gấp Liền Bàn KHGT2
+ số lượng: 11 chiếc
+ Đơn giá: 680.000 (chưa VAT)
+ Thành tiền: 7.480.00
+ Tiền thuế: 748.000
+ Tổng thanh toán: 8.228.000
- Nhưng ngày 28/02/2021, đã bàn giao hàng đúng hợp đồng (11 chiếc) và xuất hóa đơn số 0000705, ký hiệu TU/21P ghi là:
+ Mặt hàng: Ghế Gấp Liền Bàn KHGT2
+ số lượng: 10 chiếc
+ Đơn giá: 680.000 (chưa VAT)
+ Thành tiền: 7.480.00
+ Tiền thuế: 748.000
+ Tổng thanh toán: 8.228.000
- Mà hóa đơn số 0000705, ký hiệu TU/21P đã được 2 bên kê khai thuế GTGT vào quý 1/2021
- Đến ngày 19/5/2021, Công ty Thiên Ưng phát hiện ra hóa đơn viết sai số 0000705 đã viết sai số lượng hàng hóa nên hai bên lập biên bản xác nhận sai sót và điều chỉnh hóa đơn như sau:
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn
=> Sau khi 2 bên đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn để xác nhận sai sót thì bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh
Chi tiết về cách lập các bạn xem tại đây: Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm theo mẫu mới nhất 

Các bạn lưu ý:
+ Tại ví dụ 1: là sai đơn giá dẫn đến sai cả thành tiền, tiền thuế và tổng thanh toán nên trong biên bản điều chỉnh hóa đơn phải ghi rõ các sai sót này
+ Nhưng tại ví dụ 2: hóa đơn chỉ sai số lương, không sai đơn giá, thành tiền, tiền thuế và tổng thanh toán => nên chúng ta chỉ lập biên bản điều chỉnh riêng số lương thôi, và khi xuất hóa đơn điều chỉnh cũng vậy, chỉ điều chỉnh tăng số lượng (các chỉ tiêu còn lại đã đúng thì không ghi mà gạch chéo)
2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai nội dung không liên quan đến số tiền:
- Sử dụng khi: hóa đơn đã lập và đã kê khai thuế sau đó phát hiện ra bị sai mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số tiền viết bằng chữ (Sai nội dung nào trên hóa đơn thì lập biên bản để điều chỉnh nội dung đó)
Ví dụ 3: Công ty Thiên Ưng bán hàng với công ty Minh Quang đã xuất hóa đơn số 0000859, ký hiệu TU/20P ngày 27/03/2021 ghi mã số thuế người mua (công ty Minh Quang) là 0107252440
- Hóa đơn số 0000859, ký hiệu TU/21P đã được 2 bên kê khai thuế GTGT vào quý 1/2021
- Đến ngày 08/5/2021, Công ty Minh Quang phát hiện ra hóa đơn viết sai số 0000859 đã viết sai mã số thuế (mã số thuế đúng theo GPĐKKD của công ty Minh Quang là: 0107525440)
=> Hai bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh mã số thuế người mua như sau:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN 
(Số 01/TU-MQ)
Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Minh Quang được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/06/2013
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .
Hôm nay, ngày 08 tháng 05 năm 2021 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG                       
Mã số thuế : 0106208569                                                                                           
Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH MINH QUANG
Mã số thuế : 0107525440                                                                                          
Địa chỉ : Số 31, đường Vũ Xuân Thiều, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội  
Đại diện: Ông Trần Văn Thành    Chức vụ: Giám đốc
Sau khi kiểm tra lại thông  tin về mã số thuế của công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Minh Quang (bên mua) đã ghi tại hóa đơn số 0000859, ký hiệu TU/21P ngày 27/03/2021 so giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Minh Quang được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/06/2013
Chúng tôi xác nhận: Hóa đơn đã ghi sai mã số thuế của người mua
1. Nội dung đã ghi sai: tại hóa đơn số 0000859, ký hiệu TU/21P ngày 27/03/2021
Mã số thuế: 0107252440
2. Hai bên thống nhất điều chỉnh thành:
Mã số thuế: 0107525440
 
- Căn cứ vào biên bản này, bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh mã số thuế để giao cho bên mua.
- Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.


ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
(các sai sót khác như ên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số tiền viết bằng chữ các bạn lập biên bản điều chỉnh tương tự)

=> Sau khi 2 bên đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn để xác nhận nội dung bị sai sót thì bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh
Chi tiết về cách lập các bạn xem tại đây: Cách viết hóa đơn điều chỉnh mã số thuế, nội dung, đơn vị tính, ngày tháng 

Các bạn lưu ý: trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng lại viết đúng mã số thuế người mua thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh tên công ty, địa chỉ mà bên bán không cần xuất hóa đơn điều chỉnh
Chi tiết các bạn xem tại đây: Xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ


Các bạn muốn lấy các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn trên đây về tham khảo
thì có thể để lại mail bằng comment cuối bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn!
CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT!
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 125 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT
Quy định về các nội dung bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn
Các loại - Hình thức hóa đơn tài chính hiện nay
Các loại và hình thức hóa đơn tài chính hiện nay đang được quy định tại thông tư 39/2014/TT - BTC và được sửa ...
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng
Cách làm Mẫu: TB01/AC Thông báo phát hành hóa đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/...
Những điều cần biết về hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ)
Tìm hiểu về nội dung ghi trên hóa đơn GTGT: tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mẫu số hóa đơn, liên hóa đơn...
Cách viết hóa đơn, kê khai, hạch toán hàng cho biếu tặng
Hướng dẫn cách viết hóa đơn, kê khai, hạch toán hàng cho biếu tặng nhân viên và khách hàng dịp lễ tết không th...
Xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua 2021
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua hàng khi hóa đơn chưa kê khai thuế hoặc đ...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 74
Tổng truy cập: 125.674.446

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại